Naar content
Website by Tom Semeijn
Nieuwbouwinschrijving logo nieuwbouwinschrijving.nl
Help

Log in


Wachtwoord vergeten

Account maken

Aanbevolen


Let op: in verband met de initiatieven stop van Oosterwold alleen nog maar beschikbaar voor mensen die een informatiebijeenkomst bij de gemeente hebben bijgewoond of er binnenkort één hebben.

Vliervelden

Koopsom vanaf € 297.000,- VON

Opteren

(Klik op de gewenste woning)
kavelkaart Vliervelden

Brochure

(Klik voor fullscreen)
background image

VLIERVELDEN

HET POORTGEBOUW


background image

P. 1

De Stadsboerderij is een gemengd bedrijf, in verbinding met de stad 
en met de natuur. Het areaal voor akkerbouw en groenteteelt is ruim 
200 hectare, de pachtgronden kun je op diverse plekken in de stad  
Almere vinden. In 2017 hebben wij 41 hectare landbouwgrond  
gekocht in het gebied Oosterwold. Onze eigen akker ligt tussen de 
Goudplevierweg en de Tureluurweg. Hier is een nieuw erf in wording, 
dat wij ook weer willen laten uitgroeien tot een levende en levendige 
plek. Inmiddels staat de koeienstal er en ligt er stro in de stroschuur. 
Onze koeien grazen in de Eemzone vallei, waar het erf aan grenst.

Naast de koeienstal en stroschuur is er op het erf ruimte voor andere 
(agrarische) bedrijvigheid, zoals de verwerking en verkoop van produc-
ten van de boerderij. In het nieuw te bouwen Poortgebouw is er zelfs 
de mogelijkheid om te wonen bij de boer. Daarvoor zoeken wij betrokken 
bewoners, die genieten van de boerenomgeving, blij worden van het 
kraaien van de haan en nieuwsgierig zijn naar wat de boer aan het 
zaaien is. Het boerenerf biedt veel mogelijkheden voor buitenleven en 
voor eigen ‘groene’ initiatieven. 

Het poortgebouw vormt de entree tot het boeren-woonerf. Aan de 
linkerzijde van de poort komt  een biologische winkel en ambachts-
ruimte. Aan de rechterzijde van de Poort komen de appartementen. 
Wij vonden het belangrijk dat de bebouwing een speels, gevarieerd 
en natuurlijke uitstraling zou krijgen, passend bij de stal en de schuur. 
Dat is het Poortgebouw geworden. 
We gaan er samen met de bewoners van het poortgebouw en de  
7 zelfbouwkavels een prachtige plek van maken, waar natuur,  
landbouw, werken en wonen elkaar versterken. We zien uit naar  
kennismaking met de toekomstige bewoners van het Poortgebouw!

In de zomer van 1996 streken wij met onze koeien neer op het terrein 
van het toen nog prille stadslandgoed De Kemphaan in Almere.  
De Stadsboerderij is uitgegroeid tot een biologisch-dynamisch  
landbouwbedrijf met akkerbouw en zoogkoeien én heeft een  
publieksfunctie gekregen. 

Op ons erf hebben wij in 2009 de landbouwschuur met voorhuis  
gebouwd. De schuur dient als opslagplaats voor de oogst van de 
Stadsboerderij en is ook de plek waar iedere zaterdagmorgen de 
Almeerse Boerenmarkt zijn sfeervolle onderkomen vindt. Het erf en 
voorhuis bieden ruimte voor uiteenlopende (culturele) activiteiten.  
Op www.stadsboerderijalmere.nl kun je meer lezen over onze filosofie 
en onze activiteiten gedurende de jaren.

Hartelijke groet, 

Tom Saat &

Tineke van den Berg

DE STADSBOEREN TOM SAAT EN TINEKE VAN DEN BERG HETEN U VAN HARTE WELKOM!


background image

Poortgebouw Vliervelden, Almere Oosterwold


background image

P. 5

P. 4

OOSTERWOLD

Oosterwold is het nieuwe, groene woongebied van Almere, westelijk 
gelegen langs de A27. De ontwikkeling van het gebied is bijzonder:  
er is geen vooropgezet plan, de bewoners en initiatiefnemers  
bepalen zelf hoe het gebied vorm gaat krijgen, binnen de regels van 
het bestemmingsplan. Deze regels garanderen dat het gebied open 
en groen blijft, ook in de toekomst, met minimaal 50 % invulling aan 
stadslandbouw. 
De woningbouw op ‘standaardkavels’ wordt afgewisseld met twee  
bijzondere gebieden. Dit zijn de Eemvallei landschapszone, met daarin 
een Voedselbos, Vliervelden en een speelwildernis, en de 40 hectare 
landbouwgrond van de stadsboer. 

Het erf van de stadsboer ligt aan de Goudplevierweg, een doodlopende 
zijstraat van de Vogelweg. Op de Vogelweg komt streekvervoer. 
Voorzieningen vind je in Nobelhorst (school, gezondheidspraktijk,  
horeca) en natuurlijk in Almere Stad. De A27 en Huizen zijn snel met 
de auto bereikbaar.  

1. Vliervelden
2. Nobelhorst
3. Stadslandgoed de Kemphaan
4. Golfclub Almeerderhout

DE LOCATIE

3

2

1

4

VRIJ WONEN  

IN EEN  

GROENE 

OMGEVING 

WAAR ALLES 

KAN


background image

P. 6

P. 7

783 m2

805 m2

1003 m2

Goudplevierweg

boer huis

appartementen

poort

entr

ee

 we

g

tuin

tuin

app

elb

oom

 gaar

d

stal

hooi schuur

boom van Tineke

N

25 p.p.

helofytenfilter 190 m2

tuin

optioneel 8 p.p.

4 p.p.

VLIERVELDEN

De toekomstige bewoners zijn onderdeel van het leven op het erf 
Vliervelden. Tussen de koeien, tractoren en hooibalen woon je samen 
rondom de appelboomgaard met om je heen de landbouwgrond van 
de stadsboer waarop gewerkt wordt. 

Op het erf staan al een koeienstal en stroschuur. Daarnaast zijn de 
kopers van de 7 vrije zelfbouwkavels druk bezig met het uitwerken 
van de bouwplannen voor hun droomhuis. Met het Poortgebouw erbij 
ontstaat een gezellig buurtje. 

HET ERF

Je rijdt straks door de Poort achter de tuinen langs naar de parkeer-
plaats die aan de rand van het erf komt te liggen, zodat de auto’s uit 
het zicht blijven. Ieder appartement krijgt 1 toegewezen plek. 
Daarnaast worden er indien gewenst nog een paar parkeerplekken 
verkocht. De rest van de parkeerplekken is gereserveerd voor bezoekers. 
Het parkeerterrein wordt afgesloten met een rij van 18 bergingen. 
De overige drie bergingen bevinden zich in de entreehal van het  
gebouw. 

N


background image

P. 9

P. 8

HET ONTWERP

Het Poortgebouw is een ontwerp van Monica Ketting en Danielle Huls 
van Ketting Huls architecten (www.kettinghuls.com) uit Amsterdam.  
Zij omschrijven zichzelf als ruimdenkers met oog voor daagse schoon-
heid en de trage mens. Hun initiatief om een ‘torentje’ te willen  
bouwen in Oosterwold is uitgemond in het Poortgebouw op het erf 
van de boer. 

Het silhouet van het gebouw refereert naar de pioniers schuren van 
de Verenigde Staten en reageert op de karakteristieke koeienstal die 
al op het erf is gebouwd. De langgerekte vorm bestaat in feite uit 
vier volumes, aparte gebouwen die onderling verbonden zijn door de 
looppaden aan de voorzijde, de terrassen aan de erfzijde, en natuurlijk 
het dak dat tevens de poort vormt. 

De gevels van het gebouw worden afgewerkt met houten gevelplan-
ken van siberisch Lariks en de loopdelen zijn van azobe hardhout.  
De appartementen krijgen meranti kozijnen. Het stoere dak is van 
rode  golfplaat, hetzelfde materiaal als de daken van de hooischuur en 
de stal. Het dak werkt als een veranda: het steekt, deels met schuine 
lijnen, over de appartementen uit. Tussen de appartementen dienen 
canvas schermen als afscheiding. In het dak van de Poort komen door-
zichtige golfplaat delen zodat dit een prettige lichte ruimte wordt als 
entree.

Het gebouw is perfect op de zon gelegen: de voorkant op het oosten, 
de achterkant met de terrassen op het zuid westen. 

POORTGEBOUW


background image

P. 11

P. 10

± 13000

±15000

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

BN 6

Type 10A

BN 5

Type 10A

BN 3

Type 9s 

cvz

hydrofoor

930

930

wm

780

*

warmte

pomp

930

MK

wtw

v.v

.

930

warmte

pomp

930

930

930

780

wm

wtw

v.v

.

930

*

930

930

MK

930

930

wm

780

*

warmte

pomp

930

MK

wtw

v.v

.

930

warmte

pomp

930

930

930

780

wm

wtw

v.v

.

930

*

930

930

MK

BN 4

Type 9 

Hal

warmte

pomp

wtw

wm

930

930

930

930

930

v.v.

*

deur

 v

.v

. glas

930

930

deur

 v

.v

. glas

930

MK

780

BN 1

Type 1

930

warmte pomp

wtw

wm

930

v.v.

930

930

780

930

930

*

930

MK

BN 2

Type 2

BN 22

MK

5100

5100

5100

5100

01

02

03

04

05

7400

A

B

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

13200

11500

A

C

D

Begane grond

MAAKPLAATS HEM
Nieuwe Hemweg 2
1013 BG Amsterdam

T +31(0)20 320 56 43
mail@kettinghuls.com 
www.kettinghuls.com

projectnummer |  1506
project | Vliervelden
opdrachtgever | 
Vink Bouw 
fase |  Definitief Ontwerp

onderwerp | plattegrond 
 
schaal | 1:200
formaat | 2 x A3
datum | 13-06-2018

getekend | 
gewijzigd | 29-06-18
tekeningnummer 

P00

Tuin

136 m2

Tuin

141 m2

Tuin

144 m2

Tuin

146 m2

Tuin

77 m2

Tuin

113 m2

DE APPARTEMENTEN

In het Poortgebouw komen in totaal 21 appartementen: groot en 
klein, met tuin of terras, met een extra verdieping of extra hoogte, 
alle appartementen hebben hun eigen kwaliteit. De entree van het 
gebouw ligt bij de parkeerplaats, je komt binnen in een hoge hal met 
glazen wand. Via het looppad aan de straatkant kom je bij de lift, die 
in het hoogste gedeelte van het gebouw zit. 

Op de begane grond zijn 6 appartementen: 4 grote en 2 kleine types. 
Vanuit het verhoogde en overdekte houten plankier stap je met een 
trede naar de achtergelegen privétuin.

OVERZICHTSPLATTEGRONDEN

Op de eerste verdieping liggen de entrees van in totaal 9 apparte-
menten. 6 daarvan hebben een bijzondere opzet. 
Bouwnummers 10 en 13 hebben extra hoge schuin oplopende pla-
fonds. De overige bouwnummers hebben 2 verdiepingen, ook met 
extra hoogte.

Op de tweede verdieping liggen de entrees van 3 appartementen, 
bereikbaar per lift. Op de derde verdieping zijn ook 3 appartementen 
gesitueerd, waarvan 2 met een hoekligging en zijramen. Ook op de 
vierde (top)  verdieping komen 3 appartementen.  
Bouwnummer 19 heeft zowel zijramen als een extra hoog plafond. 
Daarnaast 2 appartementen met een enorme vide aan de erfzijde voor 
een spectaculaire ruimtebeleving. Deze zijn ook groot qua oppervlak 
met de mogelijkheid van 3 slaapkamers. 

N

930

930

930

v.v.

930

v.v

.

BN 21

Type 8

BN 20

Type 7

5100

5100

5100

5100

01

02

03

04

05

7400

A

B

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

13200

11500

A

C

D

4de verdieping

M
N
1

T
m
w

hwa

hwa

hwa

hwa

930

780

MK

BN 15

Type 13

BN 14

Type 12

BN 12

Type 11B

BN 11

Type 11A

BN 10

Type 10B

BN 13

Type 10Bs

930

930

wm

780

*

warmte pomp

wtw

930

MK

930

930

warmte pomp

930

780

wtw

wm

930

930

MK

930

780

MK

warmte

pomp

930

930

930

wm

780

*

MK

wtw

v.v

.

warmte

pomp

930

930

930

wm

780

*

MK

wtw

v.v

.

warmte

pomp

wtw

wm

930

930

MK

780

930

v.v.

930

*

930

wm

warmte

pomp

wtw

930

MK

780

v.v

.

930

930

930

930

MK

780

v.v

.

930

wm

wtw

warmte

pomp

930

930

930

930

BN 8

Type 4

BN 7

Type 3A

BN 9

Type 5

BN 22

5100

5100

5100

5100

01

02

03

04

05

7400

A

B

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

13200

11500

A

C

D

1ste verdieping

930

v.v

.

warmte pomp

wm

wtw

930

930

ho

ogte

 2600

*

930

930

930

ho

ogte

 2600

v.v

.

930

v.v

.

930

930

v.v.

warmte pomp

wm

wtw

930

930

930

*

930

BN 15

Type 13

BN 14

Type 12

BN 12

Type 11B

BN 11

Type 11A

wm

warmte

pomp

wtw

930

MK

780

v.v

.

930

930

930

930

BN 18

Type 6

wm

wtw

warmte

pomp

930

930

930

*

930

v.v. glas

MK

780

v.v

.

930

930

930

BN 17

Type 4

BN 16

Type 3B

warmte

pomp

wtw

wm

930

930

MK

780

930

v.v.

930

*

930

5100

5100

5100

5100

01

02

03

04

05

7400

A

B

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

13200

11500

A

C

D

2de verdieping

BN 21

Type 8

BN 20

Type 7

wm

warmte

pomp

wtw

MK

780

930

*

930

930

wm

wtw

warmte pomp

*

930

930

780

MK

780

930

930

MK

780

*

warmte

pomp

wtw

wm

v.v.

BN 19 

Type 3C

5100

5100

5100

5100

01

02

03

04

05

7400

A

B

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

13200

11500

A

C

D

3de verdieping

1STE VERDIEPING

2DE VERDIEPING

3DE VERDIEPING

4DE VERDIEPING


background image

P. 13

P. 12

DOORSNEDES

MAAKPLAATS HEM
Nieuwe Hemweg 2
1013 BG Amsterdam

T +31(0)20 320 56 43
mail@kettinghuls.com 
www.kettinghuls.com

projectnummer |  1506
project | Vliervelden
opdrachtgever | 
Vink Bouw 
fase |  Definitief Ontwerp

onderwerp | doorsnede 
 
schaal | 1:100
formaat | A3
datum | 13-06-2018

getekend | 
gewijzigd | 29-06-18
tekeningnummer 

D02

1'

1

0

1

2

3

4

A

D

2630

370

2630

370

2630

370

2630

370

+17,85 m

C

B

7400

4100

1700

190

2000

218

13000

218

1200

190

100

100

5850

Peil = +0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

Doorsnede A

DOORSNEDE A

MAAKPLAATS HEM
Nieuwe Hemweg 2
1013 BG Amsterdam

T +31(0)20 320 56 43
mail@kettinghuls.com 
www.kettinghuls.com

projectnummer |  1506
project | Vliervelden
opdrachtgever | 
Vink Bouw 
fase |  Definitief Ontwerp

onderwerp | doorsnede
 
schaal | 1:100
formaat | A3
datum | 13-06-2018

getekend | 
gewijzigd | 29-06-18
tekeningnummer 

D04

Doorsnede C

A

C

2630

370

2630

370

0

1

2

3

4

+11,30 m

B

7400

4100

1700

D

190

1800

218

11300

218

1200

190

100

100

5300

Peil = +0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

MAAKPLAATS HEM
Nieuwe Hemweg 2
1013 BG Amsterdam

T +31(0)20 320 56 43
mail@kettinghuls.com 
www.kettinghuls.com

projectnummer |  1506
project | Vliervelden
opdrachtgever | 
Vink Bouw 
fase |  Definitief Ontwerp

onderwerp | doorsnede 
 
schaal | 1:100
formaat | A3
datum | 13-06-2018

getekend | 
gewijzigd | 29-06-18
tekeningnummer 

D03

Doorsnede B

A

C

2630

370

2630

370

+11,15 m

0

1

2

3

4

190

1800

218

11300

218

1200

190

D

B

7400

4100

1700

100

100

5150

Peil = +0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

DOORSNEDE B

DOORSNEDE C


background image

P. 15

P. 14

GEVELBEELDEN

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

H9

H5

H8

H8

5100

5100

5100

5100

315

7050

H15

H16

H17

H18

2400

2185

1040

3885

1040 1075 1040 685

H3

H7

H6

H6

H6

H2

H3

H3

H3

H1

H6

H6

H6

H1

H1

H4

H4

H4

5100

5100

7200

7200

7200

265

315

315

1880

765 1040 905

1700

1075

2400

1100 1040 1020 1040 750 1000 605

1700

1125

1880

990

H30

A

H31

A

H32

A

H32

B

H33

A

H33

B

H34

A

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

H4

H1

H7

H7

H7

H3

H3

H4

H1

H4

H1

H4

H1

H2

H2

H2

H2

H3

H24

A

H25

A

H26

A

H26

A

H2

H2

H2

H2

H4

H4

H4

H4

H4

H4

1700

1005 1040

1310

1040 1005

1700

1400

1400

1700

1005 1040

1355

1700

1005 1040

1355

1700

1005 1040 655 315

1700

1005 1040

1310

1040 1005

1700

+10,30 m

+17,85 m

+11,15 m

+11,30 m

240

2480

280

240

2480

280

240

2480

280

240

2480

280

240

0,00 m

3,00 m

6,00 m

9,00 m

2,00 m

H3

H3

H2

H2

H2

H25

A

H24

A

H31

A

MAAKPLAATS HEM
Nieuwe Hemweg 2
1013 BG Amsterdam

T +31(0)20 320 56 43
mail@kettinghuls.com 
www.kettinghuls.com

projectnummer |  1506
project | Vliervelden
opdrachtgever | 
Vink Bouw 
fase |  Definitief Ontwerp

onderwerp | Gevels 
 
schaal | 1:200
formaat | 2 x A3
datum | 13-06-2018

getekend | dh
gewijzigd | 29-06-18
tekeningnummer 

G01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

5100

5100

5100

5100

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

+10,30 m

+17,85 m

+11,15 m

+11,30 m

240

4980

240

4860

240

4860

240

4980

4665

240

4665

240

3383

240

3458

240

3309

240

3309

240

3508

240

3433

240

4665

240

4860

240

4860

240

4665

240

2320

240

2420

240

2310

240

2310

240

2408

240

2333

240

240

2760

240

910

190

1660

240

910

190

1660

240

910

190

1660

240

0,00 m

3,00 m

6,00 m

9,00 m

2,00 m

75

240

75

75

75

75

75

A

B

C

D

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1700

4100

7400

Houten gevelplanken, Siberisch Lariks safewood color, 195 x 18mm, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm, raamhout 66 x 102 mm, geen 

stapeldorpel, met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

Houten gevelplank, Siberisch Lariks safewood color, gelamineerd, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

2400

717 1040

1563

1040

3240

218 1200 190

H1

H6

H6

H7

H7

H44

H44

Golfplaat, Eternit, ECOLOR, kleur Koraalrood

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm, raamhout 66 x 102 mm, geen 

stapeldorpel, met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

+

Golfplaat afdak, Eternit, ECOLOR, kleur Koraalrood

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

maaiveld -0,30 m

300

218

mirrored

A

B

C

D

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm,  

met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

Houten gevelplank, Siberisch Lariks safewood color, gelamineerd, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

H38

X

H38

Y

1700

4100

7400

190

1200

318

3600

3600

318

1200

190

maaiveld -0,30 m

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

 + houten gevel constructie

ZIJGEVEL BOERDERIJ: stramien 01

ZIJGEVEL POORT: stramien 07

STRAATGEVEL

ERFGEVEL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

5100

5100

5100

5100

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

315

7050

2400

2185

1040

775

1040

2070

1040

1075

1040

685

315

315

125

2550

475

3100

1250

3100

975

2550

575

3100

975

2550

2150

3100

1200

3100

1850

3100

1200

3100

2450

4400

700

4400

1610

H11

H11

+10,30 m

+17,85 m

+11,15 m

+11,30 m

H13

H13

H13

H13

H11

H11

H11

H11

H12

H11

H11

H13

H13

H13

H13

H11

H11

H11

H11

H37

A

H36

B

H35

A

H13

H13

H13

H13

H13

H13

H13

H13

H27

A

H27

A

H28

A

H28

A

H14

H14

H14

H14

H14

H14

240

2480

280

240

2480

280

240

2480

280

240

2480

280

240

H7A

A

H4

H8

H8

H4

H15

H20

H22

H23

H21

H10

H10

H10

H6

H6

H8

H8

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

H28

B

H28

B

H36

A

H35

B

1040

950

1040

585

315

MAAKPLAATS HEM
Nieuwe Hemweg 2
1013 BG Amsterdam

T +31(0)20 320 56 43
mail@kettinghuls.com 
www.kettinghuls.com

projectnummer |  1506
project | Vliervelden
opdrachtgever | 
Vink Bouw 
fase |  Definitief Ontwerp

onderwerp | Gevels 
 
schaal | 1:200
formaat | 2 x A3
datum | 13-06-2018

getekend | dh
gewijzigd | 29-06-18
tekeningnummer 

G02

0

1

2

3

4

A

B

C

D

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm, met dichtingsband en spouwlat 

bevestigen, geschilderd, kleur n.t.b.

Golfplaat, Eternit, ECOLOR, kleur Koraalrood

Houten gevelplank, Siberisch Lariks safewood color, gelamineerd, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

7400

4100

1700

190 1200 318

3833

3634

190

1800

318

3833

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm, raamhout 66 x 102 mm, geen 

stapeldorpel, met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

H43

X

H43

Y

H43

Z

Golfplaat, Eternit, ECOLOR, kleur Koraalrood

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm, raamhout 66 x 102 mm, geen 

stapeldorpel, met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

+

Golfplaat afdak, Eternit, ECOLOR, kleur Koraalrood

+11,30 m

1900

Canvas tentdoek gespannen tussen houten constructie als

privacyscherm

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

M-windveerstuk, Eternit, ECOLOR, kleur Koraalrood

A

B

C

D

0

1

2

3

4

Houten gevelplanken, Siberisch Lariks safewood color, 195 x 18mm, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm,  

met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

Houten luik: houten gevelplanken, Siberisch Lariks safewood color, 195 x 

18mm, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b., bevestigd op houten frame

+

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm, raamhout 66 x 102 mm, geen 

stapeldorpel, met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

Houten gevelplank, Siberisch Lariks safewood color, gelamineerd, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

H39

X

H39

Y

7400

4100

1700

190 1200 318

190

1200

4510

190

2560

3600

3600

318

+10,30 m

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

5100

5100

5100

5100

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

240

4980

240

4860

240

4860

240

4980

240

4665

240

4665

240

240

3383

3458

240

3309

240

3309

240

3508

240

3433

240

4660

240

4860

240

4860

240

4660

240

4975

240

2310

240

2310

240

2408

240

2333

240

2185

+10,30 m

+17,85 m

+11,15 m

+11,30 m

240

2760

240

910

190

1660

240

910

190

1660

240

910

190

1660

240

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

75

75

75

75

75

75

 + houten gevel constructie

ZIJGEVEL POORT: stramien 05

ZIJGEVEL WONINGEN: stramien 17

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

H9

H5

H8

H8

5100

5100

0

1

2

3

4

5100

5100

315

7050

H15

H16

H17

H18

2400

2185

1040

3885

1040 1075 1040 685

H3

H7

H6

H6

H6

H2

H3

H3

H3

H1

H6

H6

H6

H1

H1

H4

H4

H4

5100

5100

7200

7200

7200

265

315

315

1880

765 1040 905

1700

1075

2400

1100 1040 1020 1040 750 1000 605

1700

1125

1880

990

H30

A

H31

A

H32

A

H32

B

H33

A

H33

B

H34

A

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

H4

H1

H7

H7

H7

H3

H3

H4

H1

H4

H1

H4

H1

H2

H2

H2

H2

H3

H24

A

H25

A

H26

A

H26

A

H2

H2

H2

H2

H4

H4

H4

H4

H4

H4

1700

1005 1040

1310

1040 1005

1700

1400

1400

1700

1005 1040

1355

1700

1005 1040

1355

1700

1005 1040 655 315

1700

1005 1040

1310

1040 1005

1700

+10,30 m

+17,85 m

+11,15 m

+11,30 m

240

2480

280

240

2480

280

240

2480

280

240

2480

280

240

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

H3

H3

H2

H2

H2

H25

A

H24

A

H31

A

MAAKPLAATS HEM
Nieuwe Hemweg 2
1013 BG Amsterdam

T +31(0)20 320 56 43
mail@kettinghuls.com 
www.kettinghuls.com

projectnummer |  1506
project | Vliervelden
opdrachtgever | 
Vink Bouw 
fase |  Definitief Ontwerp

onderwerp | Gevels 
 
schaal | 1:200
formaat | 2 x A3
datum | 13-06-2018

getekend | dh
gewijzigd | 29-06-18
tekeningnummer 

G01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

5100

5100

0

1

2

3

4

5100

5100

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

+10,30 m

+17,85 m

+11,15 m

+11,30 m

240

4980

240

4860

240

4860

240

4980

4665

240

4665

240

3383

240

3458

240

3309

240

3309

240

3508

240

3433

240

4665

240

4860

240

4860

240

4665

240

2320

240

2420

240

2310

240

2310

240

2408

240

2333

240

240

2760

240

910

190

1660

240

910

190

1660

240

910

190

1660

240

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

75

240

75

75

75

75

75

A

B

C

D

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1700

4100

7400

Houten gevelplanken, Siberisch Lariks safewood color, 195 x 18mm, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm, raamhout 66 x 102 mm, geen 

stapeldorpel, met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

Houten gevelplank, Siberisch Lariks safewood color, gelamineerd, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

2400

717 1040

1563

1040

3240

218 1200 190

H1

H6

H6

H7

H7

H44

H44

Golfplaat, Eternit, ECOLOR, kleur Koraalrood

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm, raamhout 66 x 102 mm, geen 

stapeldorpel, met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

+

Golfplaat afdak, Eternit, ECOLOR, kleur Koraalrood

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

maaiveld -0,30 m

300

218

mirrored

A

B

C

D

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Kozijn- en raamhout, Meranti, 114 x 66mm,  

met dichtingsband en spouwlat bevestigen

geschilderd, kleur n.t.b.

Houten gevelplank, Siberisch Lariks safewood color, gelamineerd, 

Firestain kleur beits, kleur n.t.b.

H38

X

H38

Y

1700

4100

7400

190

1200

318

3600

3600

318

1200

190

maaiveld -0,30 m

+0,00 m

+3,00 m

+6,00 m

+9,00 m

+12,00 m

maaiveld -0,30 m

STRAATGEVEL

STRAATGEVEL + houten gevel constructie

ZIJGEVEL BOERDERIJ: stramien 01

ZIJGEVEL POORT: stramien 07

ZIJGEVEL ENTREE

ZIJGEVEL POORTWONINGEN

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

0

1

2

3

4

0

1

2

3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

5100

5100

5100

5100

5100

5100

7200

7200

7200

5100

5100

5100

5100

5100

5100

5100

315

7050

2400

2185

1040

775

1040

2070

1040

1075

1040

685

315

315

125

2550

475

3100

1250

3100

975

2550

575

3100

975

2550

2150

3100

1200

3100

1850

3100

1200

3100

2450

4400

700

4400

1610

H11

H11

+10,30 m

+17,85 m

+11,15 m

+11,30 m

H13

H13

H13

H13

H11

H11

H11

H11

H12

H11

H11

H13

H13

H13

H13

H11

H11

H11

H11

H37

A

H36

B

H35

A

H13

H13

H13

H13

H13

H13

H13

H13

H27

A

H27

A

H28

A

H28

A

H14

H14

H14

H14

H14

H14

240

2480

280

240

2480