Naar content
Website by Tom Semeijn
Nieuwbouwinschrijving logo nieuwbouwinschrijving.nl
Help

Log in


Wachtwoord vergeten

Account maken

Aanbevolen


Villa Nerium

Koopsom vanaf € Ni.euw.e p.rij.s v.olg.t b.inn.enk.ort,- VON

Opteren

(Klik op de gewenste woning)

Dit project is vol

Schrijf je in voor de belangstellendenlijst om bericht te krijgen als er een optie vrijkomt


kavelkaart Villa Nerium

Brochure

(Klik voor fullscreen)
background image

background image

Villa Nerium Prijslijst

Villa Nerium kent drie varianten. Aan de binnenkant zijn de 
woningen gelijk. 

De variatie zit in het dak. 

Type A heeft een volledig rietgedekte kap (kunstriet).

Type B heeft een samengestelde dakbedekking bestaande uit 
dakpannen en kunstriet.

Type C heeft een volledig met pannen gedekt dak.

Type A wordt aangeboden voor: € 419.000,-- VON

Type B wordt aangeboden voor: € 410.000,-- VON

Type C wordt aangeboden voor: € 399.000,-- VON


background image

VILLANERIUM

In het hart van de Randstad wonen  

in een oase van rust en ruimte.

Dromen worden werkelijkheid.
U kunt nu leven als een god in  

Oosterwold.


background image

25255

540

0

5

7

0

0

1

7

6

0

21255

2700

1350

122

5

2400

190

0

4

90

0

2400

2900

1100

9347

180

0

510

0

332

5

332

5

332

5

510

0

80

0

1

6

7

5

2

3

4

1750

1

5

13

6

7

8

9

10

900

11

12

1

veranda

7

slaapkamer 2

13vlizotrap

2

woon-/ eetkamer

8

slaapkamer 1

14vliering

3

keuken

9

hal

4

bijkeuken / opstelplaatswasmachine

10 meterkast

5

badkamer

11

toilet

6

slaapkamer 3

12 centraleverwarming

PLATTEGROND

entree

A

B

B

0

1m

ZUIDGEVEL

NOORDGEVEL

WESTGEVEL

OOSTGEVEL

hoogte + 1500mm

4295

14

hoogte +1500mm


background image

1

veranda

7

slaapkamer 1

2

woon-/ eetkamer

8

vliering

3

keuken

4

badkamer

5

slaapkamer 3

6

slaapkamer 2

2

3

1

4

5

6

7

7

8

10

DOORSNEDE AA

WESTGEVEL

OOSTGEVEL


background image

5250mm

peil is0

ZUIDGEVEL(BB)

NOORDGEVEL

OOSTGEVEL

WESTGEVEL

AANZICHTEN

VILLA NERIUM TYPEA

RIETEN DAK OPTIE


background image

5250mm

peil is0

ZUIDGEVEL(BB)

NOORDGEVEL

OOSTGEVEL

WESTGEVEL

AANZICHTEN

VILLA NERIUM TYPE B

RIET EN  PANNENDAKOPTIE


background image

5250mm

peil is0

ZUIDGEVEL(BB)

NOORDGEVEL

OOSTGEVEL

WESTGEVEL

AANZICHTEN

VILLA NERIUM TYPE C

PANNENDAKOPTIE


background image

Een Villa Nerium kopen in 

Oosterwold

Het realiseren van uw eigen Villa Nerium woning in Oosterwold
wordt voor u begeleidt door Semeijn Makelaardij in 
samenwerking met de ontwikkelaar en de aannemer van het 
project. 

In deze brochure treft u het stappenplan dat moet worden 
doorlopen. Het geschetste tijdpad is een indicatie. Wij hebben 
een realistische planning gemaakt op basis van de nu bekend 
zijnde uitgangspunten. 

Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleent. 

Daarnaast hebben wij een begrippenlijst gemaakt waarin de 
gebruikte termen worden toegelicht. 

De termijnen worden lopende het proces vanzelfsprekend steeds 
beter inzichtelijk. 

Na elke doorlopen stap wordt indien nodig de planning 
aangepast. 

De planning is indicatief!


background image

Inschrijving en optering

Voor inschrijving en optering van Villa Nerium werken wij samen 
met nieuwbouwinschrijving.nl. Maak een account aan op 
nieuwbouwinschrijving.nl. U kunt dan op de website het door u 
gewenste bouwnummer aanklikken en de optie vastleggen. 
Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een informatiegesprek. Let 
op: alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden verwerkt. 

De koop en aanneemsommen zijn Vrij Op Naam, dat wil zeggen 
dat het volgende o.a. inbegrepen is: 

- grond- en exploitatiekosten conform anterieure overeenkomst
- kosten bouwrijp maken
- kosten aanleg sceptictanks met eventueel een helofytenfilter
- kosten kavelweg 
- bouwkosten inclusief leges 
- uitvoeren noodzakelijke onderzoeken zoals archeologie,                                  

ecologie, slagschaduw, akoestiek 

- aanvraag watervergunning 
- kosten architect, constructeur, sondering en overige 

bouwkundige adviseurs

- makelaarskosten 
- kadasterkosten 
- aansluitkosten nutsvoorzieningen
- kosten Bouwgarant garantieregeling 
- aanneemsom villa 

Niet inbegrepen zijn: 
keuken, financieringskosten zoals hypotheek advieskosten, 
hypotheekakte, afsluitprovisie, kosten van meer- of 
minderwerk, inrichting kavel en stadslandbouw


background image

Villa Nerium Stappenplan

Stap 1:  het vormen van een collectief (maand 1)
Stap 2:   het aanmelden van het collectief voor de verplichte 

bijeenkomst bij de Gemeente Almere (maand 1)

Stap 3:   uitnodiging van de gemeente voor de verplichte 

bijeenkomst (maand 2)

Stap 4:   het bijwonen van de verplichte bijeenkomst bij de 

Gemeente Almere (maand 7)

Stap 5:   bijeenkomst bij Semeijn Makelaardij ter voorbereiding 

op het plaatsen van de Groene Stip (maand 7)

Stap 6:   het plaatsen van de groene stip (maand 7)
Stap 7:   het indienen van het verkavelingsplan (maand 8)
Stap 8:   het intekenen van het verkavelingsplan op de gekozen 

locatie (maand 8)

Stap 9:   het tekenen van de Intentieovereenkomst met de 

Gemeente (maand 9)

Stap 10: het indienen van het ontwikkelplan (maand 9)
Stap 11: goedkeuring van het ontwikkelplan (maand 10)
Stap 12: tekenen van de Anterieure overeenkomst met de 

gemeente Almere (maand 11)

Stap 13: aanvragen omgevingsvergunning (maand 11)
Stap 14: afgifte omgevingsvergunning (maand 13 of 14)
Stap 15: verlopen van de wettelijke bezwaartermijn (maand 14 

of 15)

Stap 16: notarieel transport (maand 15)
Stap 17: start bouw (maand 15)
Stap 18  Oplevering (maand 21)


background image

Villa Nerium begrippenlijst

Collectief: 
Villa Nerium wordt gerealiseerd in collectieven van 4 woningen. 
Samen met 3 andere enthousiaste mede-initiatiefnemers en het 
team van Villa Nerium gaat u het proces in om deze woningen te 
gaan realiseren in Oosterwold.

Verplichte bijeenkomst bij de gemeente Almere:
Om u te kunnen kwalificeren voor het zetten van een groene 
stip is het verplicht om een bijeenkomst bij te wonen bij de 
gemeente Almere. In deze bijeenkomst wil de gemeente u graag 
zelf informeren over alle regelgeving en procedures in 
Oosterwold. Vanzelfsprekend zullen wij u ook hierover 
informeren zodat er geen verrassingen meer zijn tijdens de 
bijeenkomst.

Groene stip: 
De eerste stap naar een definitieve locatie in Oosterwold is het 
zetten van een groene stip in het gebied. Deze groene stip 
wordt de plek waar het plan zal worden gerealiseerd. 

Verkavelingsplan: 
De kavelkaart in de brochure is indicatief. Wanneer de groene 
stip is gezet kan worden gewerkt aan het kavelplan zodat het 
zijn definitieve vorm kan gaan krijgen. Hierbij zal zoveel 
mogelijk rekening gehouden worden met ieders individuele 
wensen en vanzelfsprekend de omgevingsfactoren rondom de 
kavel. 


background image

Villa Nerium begrippenlijst

Intentieovereenkomst:
De intentieovereenkomst gaat vooraf aan het indienen van het 
ontwikkelplan. Met deze overeenkomst maken we onze serieuze 
interesse duidelijk aan de gemeente waarna het initiatief wordt 
ingetekend op de initiatievenkaart. 

Ontwikkelplan:
Met het ontwikkelplan presenteren we aan de gemeente dat het 
plan inhoudelijk, financieel en qua planning haalbaar is. In tekst 
en beeld geven we invulling aan de ontwikkelregels van 
Oosterwold. Het ontwikkelplan wordt een onderdeel van de 
anterieure overeenkomst. Het ontwikkelplan bestaat minimaal 
uit een omschrijving, een kaart, een begroting en een planning. 
Het ontwikkelplan wordt vanzelfsprekend voor u verzorgd.

Anterieure overeenkomst:
Dit is de grondexploitatieovereenkomst die afgesloten wordt aan 
de voorzijde van het planologisch en vergunningentraject. De 
overeenkomst wordt gesloten tussen de gemeente Almere en de 
eindgebruikers van de te bouwen woning (het collectief). 
Hoofddoel van de overeenkomst is het maken van goede 
afspraken over de ontwikkeling van de locatie. Er staat in wat 
de initiatiefnemer doet, wat de gemeente doet en welke 
bijdrage de initiatiefnemer betaalt voor de door de gemeente 
aan te leggen voorzieningen. Grootste verschil met een 
reguliere overeenkomst is dat niet wordt vastgelegd wanneer de 
gemeente deze voorzieningen aanlegt. Dat heeft alles te maken 
met de unieke, organische manier van gebiedsontwikkeling die 
geldt in Oosterwold.


background image

Documenten

Om een woning te verwerven in dit initiatief moet u zich 
aansluiten bij een collectief. Een collectief bestaat uit 4 
deelnemers die gezamenlijk het traject ingaan. 

De volgende documenten moeten worden getekend:

a.

Ontwikkelovereenkomst

b. 

Aanneemovereenkomst met meerwerkovereenkomst  
(indien van toepassing)

c. 

Anterieure overeenkomst

Deze 3 documenten zijn essentieel voor het aanvragen van een 
hypotheekofferte. De anterieure overeenkomst is de basis voor 
de akte van levering voor de grond bij het notarieel transport.

Ontwikkelovereenkomst:

In dit document worden de afspraken vastgelegd tussen de 
ontwikkelaar en de eindgebruikers van de woning. 

De hoofdpunten uit de ontwikkeloverovereenkomst zijn:

Vastlegging van de VON-prijs bestaande uit grond, 
ontwikkelkosten en de aanneemsom

Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden door de 
ontwikkelaar

Afspraken over de te betalen voorschotbedragen in het 
ontwikkelproces (€ 350,-- per maand met een maximum van 
€ 3.500,--)


background image

Documenten

Vastlegging van de overige kosten die moeten worden voldaan 
aan de gemeente voordat het eigendom passeert. (2 x 10% van 
de exploitatiekosten op de grond + legeskosten voor de 
omgevingsvergunning)

Alle voorschotbedragen worden verrekend met de VON prijs bij 
het notarieel transport. Ze werken dus niet kostprijsverhogend 
maar zijn onderdeel van de overeengekomen VON-prijs. 
Wanneer u lopende het proces uitstapt worden de reeds 
betaalde bedragen niet gerestitueerd.

Aanneemovereenkomst:
In dit document wordt de bouw van de woning vastgelegd met 
de aannemer. 
De aannemer bouwt de woning onder Bouwgarant. Bouwgarant 
betekent zekerheid over afbouw en garantie. Daarnaast moet de 
aanneemovereenkomst voldoen aan de Algemene voorwaarden 
van Bouwgarant. 


background image

OPTIEA


background image

OPTIEA


background image

OPTIEA


background image

OPTIEA


background image

OPTIEA


background image

OPTIEB


background image

OPTIEB