Naar content
Website by Tom Semeijn
Nieuwbouwinschrijving logo nieuwbouwinschrijving.nl
Help

Log in


Wachtwoord vergeten

Account maken

Aanbevolen


De Lelie

Koopsom vanaf € Ni.euw.e p.rij.s v.olg.t b.inn.enk.ort,- VON

Opteren

(Klik op de gewenste woning)

Dit project is vol

Schrijf je in voor de belangstellendenlijst om bericht te krijgen als er een optie vrijkomt


kavelkaart De Lelie

Brochure

(Klik voor fullscreen)
background image

Wonen in prachtige, groene omgeving Almere Oosterwold 
op 20 minuten rijden van Amsterdam

Nieuwbouw Villa te koop vanaf € 329.990 V.O.N.

18 vrijstaande villa’s van 107,8 m2 GBO in Almere, Oosterwold 

Neem een optie door te bellen naar 

Semeijn Makelaardij op 06-53917115

Of mail naar info@semeijnmakelaardij.nl

Dit initiatief heeft een groen hart:

• Duurzame materiaalkeuze

• Gasloze woning. Uw woning is 

all-electric

• CO2 reductie. Wij geven u 10 fruit-

bomen per huishouden gratis mee!  

• Keuze voor extra zonnepanelen 

omdat wij geloven in schone, duur-

zame energie

Versie 3 

Datum: 03-08-2018


background image

PAGINA 2

WWW.WONENINDELELIE.NL

•  Uniek in Nederland, wonen 

in prachtige en groene 

omgeving Oosterwold

•  Mogelijkheid tot eigen 

groenten- en fruitteelt op 

de vruchtbaarste grond ter 

wereld

•  Weg uit de drukte van de stad

•  18 nieuwbouw vrijstaande 

villa’s met grote eigen tuin

•  25 minuten van Amsterdam, 

Lelystad, Amersfoort en 

Hilversum

•  5 minuten rijden naar de 

A6, richting Amsterdam en 

Lelystad.

•  20 minuten rijden van Laren, 

A27 richting Utrecht.

OVER

DE LELIE


background image

PAGINA 3

UITGEZOOMD

INGEZOOMD

QUASAR 8

OMRINGD DOOR GROEN

Als bewoner van De Lelie geniet je van veel ruimte en groen. Denk 

hierbij aan een eigen grote, groene tuin en de groene buurt waar je 

komt te wonen. 

OOSTERWOLD

Het project De Lelie ligt in het landelijke Oosterwold: een 4.300 hectare 

groot gebied met akkers, weiden en bossen . Het gebied ligt tussen 

Almere en Zeewolde (zie kaart).

Oosterwold kent en unieke vorm van gebiedsontwikkeling. Toekomstige 

bewoners bepalen grotendeels zelf hoe het gebied ingericht wordt. 

In de ontwikkelvisie staan het behoud van het landelijke en groene 

karakter, duurzaamheid en zelfvoorzienend leven centraal.

Een van de regels houdt in dat meer dan de helft van het prive 

kavel wordt gereserveerd voor groen en water. Dit betekent voor 

alle bewoners: gegarandeerd prachtig groen en landelijk wonen. 

ALLE BELANGRIJKE VOORZIENINGEN DICHTBIJ

De ligging is ideaal. De Lelie ligt slechts 10 minuten van het Stadshart 

Almere en 25 minuten van het Gooi. Tevens zit je binnen 20 minuten 

in Amsterdam, Hilversum, Amersfoort en Lelystad. Alle belangrijke 

voorzieningen zijn goed en snel bereikbaar. 

Voor je dagelijkse boodschappen kun je terecht bij meerdere 

supermarkten en winkels in de buurt. Voor een gezellige lunch 

of een avondje kun je terecht bij de vele horeca en terrassen, het 

theater of de bioscoop.

In de wijk Nobelhorst kun je een gezondheidscentrum, een school 

en de gezellige weekmarkt vinden.

LOCATIE: OOSTERWOLD, ALMERE


background image

PAGINA 4

DE

KAVEL

INDELING


background image

WWW.WONENINDELELIE.NL

EEN GROEN 

HART

Dit initiatief is voor mensen met een groen hart.

Dit houdt in:

- U krijgt een moderne gasloze woning welke 

duurzaam en full-electric is. 

- het afvalwater van de huishoudens wordt 

gezuiverd middels een natuurlijk, duurzaam 

helofytenfilter.

-  Om de CO2-footprint van uw woning te 

reduceren krijgt u van ons 10 fruitbomen gratis. Zo 

dragen wij een steentje bij aan het reduceren van 

de CO2 productie.  

- Alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen en 

u kunt meer zonnepanelen toevoegen (vraag naar 

de mogelijkheden), hiermee reduceert u nog meer 

de CO2 footprint van uw woning.

- Dit project wordt gerealiseerd op de vruchtbaarste 

grond ter wereld (bron: gebiedsregisseur 

Oosterwold), waar u de unieke mogelijkheid heeft 

om zelf groenten- en fruitteelt te doen. 

- Per huishouden krijgt u gratis twee elektrische 

fietsen.


background image

background image

background image

PAGINA 8


background image

background image

PAGINA 10


background image

PAGINA 10

PLATTEGROND Villa, 107,8 m2 GBO | 129,50 m2 BVO


background image

UITGEZOOMD

QUASAR 8

Verkoopprijzen Lelie Villa

VON prijs met bakstenen gevelbekleding: € 329.990 VON

De koop en aanneemsommen zijn Vrij Op Naam, dat wil zeggen dat het 

volgende o.a. inbegrepen zit:

- grond- en exploitatiekosten conform anterieure overeenkomst

- kosten bouwrijp maken 

- kosten aanleg helofytenfilter, kavelweg 

- bouwkosten inclusief leges

- uitvoeren noodzakelijke onderzoeken zoals archeologie, ecologie, 

slagschaduw, akoestiek

- Aanvraag watervergunning

- kosten architect, constructeur, sondering en overige bouwkundige 

adviseurs,

- makelaarskosten

- kadasterkosten

- aansluitkosten nuts

- kosten Woningborg garantieregeling

- aanneemsom villa

Niet inbegrepen zijn:

- keuken

- financieringskosten zoals hypotheek advieskosten, hypotheekakte, 

afsluitprovisie

- kosten van meer- of minderwerk

- inrichting kavel en stadslandbouw 

- Getekende balkon optioneel mogelijk als meerwerk

VILLA PRIJZEN


background image

Wijzigingen

Tijdens de bouwfase blijven eventuele wijzigingen 

naar aanleiding van overheidseisen, nutsbedrijven, 

overheidsinstellingen, constructeur en dergelijke 

voorbehouden. Tevens kunnen kleine maataf-

wijkingen tijdens de bouw optreden. De Archi-

tect: Team 2, voert onafhankelijk toezicht en voert 

directie uit op de bouw en is bevoegd wijzigingen 

aan te brengen en afwijkingen toe te staan die 

naar haar oordeel de kwaliteit van de woning 

niet aantasten. Overeenkomstig de UAV 2012 is 

de Architect: Team 2 directievoerder namens de 

Ontwikkelaar op het in deze technische omschrijv-

ing genoemde project.

Het plan dient te worden getoetst aan de steden-

bouwkundige Randvoorwaarden (SRV-toets) 

van gemeente Almere. Als gevolg hiervan is het 

mogelijk dat er zaken aangepast moeten worden 

zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van 

het gebouw.

Bepalingen

Ongeacht hetgeen overeengekomen, gelden 

onverkort de door Woningborg gehanteerde en 

voorgeschreven regelingen, regelementen en 

standaard voorwaarden. Ingeval enige bepaling 

in de technische omschrijving of hetwelk con-

tractueel overeengekomen, daarmee onverenig-

baar mocht zijn dan wel nadeliger mocht zijn voor 

de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoem-

de bepalingen van Woningborg. Deze bepalingen 

richten zich om de kwaliteit en de garantie, niet op 

het specifieke gebruik van materialen welke naar 

wens zijn van de verkrijger.

Garantie voor een onderdeel

Conform regeling Woningborg.

Thermische eigenschappen (Rc waarden)

Begane grond vloer met rc waarde 3,5

Gevel met rc waarde 4,5

Dak met rc waarde 6

Luchtdichtheid QV10; >1,0

Grondwerk

De bouwput wordt ontgraven tot 900 mm – peil. 

Na het realiseren van de fundering wordt de 

bouwput weer aangevuld met de vrijgekomen 

grond, de overtollige grond wordt verspreid over 

het terrein. Er is een gesloten grondbalans. De 

kruipruimte wordt voorzien van een 10cm dikke 

bodemafsluiter van schoon zand. Uitgangspunt is 

dat het grondwater zich minimaal 50cm onder de 

ontgravingsdiepte bevindt. Er is geen bronbemal-

ing opgenomen.

Buitenriolering en drainage

De riolering wordt uitgevoerd in PVC. Er wordt 

een gescheiden rioleringssysteem toegepast in 

hemelwater vanaf de hemelwaterafvoer en vuil-

water vanaf de sanitaire voorzieningen. . Er wordt 

een rioleringsstelsel toegepast overeenkomstig 

de uitgangspunten en bepalingen van gemeen-

te Almere. Het riool wordt tot aan de erfgrens 

aangelegd. De aansluiting op het gezamenlijke 

riool is niet opgenomen. Voor de riool afstand van 

de voordeur tot aan de erfgrens is gerekend met 5 

meter riolering.

Fundering en betonwerk

Er is gerekend met een geïsoleerde betonnen 

fundatie.

Gevelbekleding 

Metselafwerking (bakstenen)

De gevel bestaat uit een spouwmuur opgebouwd 

uit een binnenblad, isolatie, spouw en en gevel-

metselwerk. Het metselwerk wordt uitgevoerd in 

waalformaat en wordt vermetseld in halfsteens 

verband. Het metselwerk wordt voorzien van een 

cementgrijze borstelvoeg. De witte delen in de 

gevel worden gekeimd in de kleur wit. De buiten-

muren worden gemetseld met gevelsteen in een 

rode of bruine kleur. Gevelsteen conform de witte 

impressie in de brochure heeft meerprijs van circa 

€ 5.000,-. Binnen de rode of bruine kleur worden 

een aantal basisstenen gekozen door ontwikkelaar 

en is het mogelijk bij bezoek Showroom up te 

graden naar luxere stenen tegen meerprijs. 

Binnenafwerking

De binnenbladen worden opgebouwd uit 120mm 

PAGINA 13

TECHNISCHE 

OMSCHRIJVING


background image

kalkzandsteen elementen. Als uitgangspunt is 

genomen dat de wand op as 3 één dragende, 120 

mm dikke, kalkzandsteenwand wordt. Als uitgang-

sppunt voor de lateien is uitgegaan van betonnen 

lateien.

De overige binnenwanden worden uitgevoerd in 

100mm dikke Ytong elementen.

Vloeren, prefab beton

De begane grondvloer is een geïsoleerde bet-

onnen vloer, de vloer van de eventuele buiten-

berging wordt ongeïsoleerd uitgevoerd. De ver 

diepingsvloeren en dakvloeren worden uitgevoerd 

in een systeem betonvloer met een geluidsisolat-

ie welke voldoet aan het Bouwbesluit. De vloer 

wordt aan de bovenzijde voorzien van een smeer-

laag om de leidingen weg te werken.

Kozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen worden uitgevoerd als houten 

kozijnen die gegrond opgeleverd worden, voor-

zien van degelijk hang‐ en sluitwerk dat voldoet 

aan het Politiekeurmerk. De kozijnen worden voor-

zien van HR++ beglazing en waar nodig voorzien 

van, handmatig te bedienen, ventilatieroosters 

t.b.v. de luchttoevoer.

Onder de kozijnen, welke lopen tot aan peil, wordt 

een geïsoleerde kantplank aangebracht. Onder 

de buitenkozijnen op de verdiepingen worden 

aluminium waterslagen aangebracht.

De binnenkozijnen worden uitgevoerd als stalen 

montage kozijnen. U krijgt een luxe uitvoering 

waarbij de kozijnen doorlopen tot aan het plafond. 

Het afwerkmateriaal boven de deur wordt uit-

gevoerd conform leverancier. Na oplevering kunt 

u hier een glaspaneel in plaatsen wanneer u een 

bovenlichteffect wenst.U kunt optioneel kiezen 

voor houten binnenko zijnen welke de meest 

luxueuze uitstraling heeft tegen meerprijs. De bin-

nendeuren worden uitgevoerd als vlakke opdek 

binnendeuren, voorzien van een krasvaste laklaag 

in de kleur wit. 

Deurmaat 930x2315mm.

Het hang- en sluitwerk voor de binnendeuren 

bestaat uit standaard, Berkvens, RvS beslag. Het 

hang‐ en sluitwerk van de buitenkozijnen voldoet 

aan veiligheidseisen conform Bouwbesluit.

Trappen

De trappen worden standaard uitgevoerd in wit 

gegronde open vuren trappen, optioneel is een 

hardhouten trap mogelijk. Tevens worden de ben-

odigde leuningen en balustrades aangebracht.

Dakbedekkingen

Het platte dak wordt voorzien van een dakbedek-

king op isolatie (Bitumineuze of kunststof dakbe-

dekking, 10 jaar garantie). De dakranden worden 

afgewerkt met een aluminium daktrim.

Beglazing

In de buitenkozijnen van de appartementen wordt 

hoog‐rendementsglas HR++ volgens voorschriften 

toegepast. Daar waar volgens de NEN 3569 

noodzakelijk is, zal veiligheidsglas worden toege-

past. Tevens, waar nodig van, worden handmatig 

te bedienen ventilatieroosters t.b.v. de luchttoevo-

er toegepast.

Natuur- en kunststeen

In de badkamer en het toilet worden kunststeen-

dorpels geplaatst t.p.v. overgang tegels / cement-

dekvloer.

Plafondafwerking

Het betonplafond wordt voorzien van spuitpleis-

ter.

Wandafwerking

De binnenwanden worden behangklaar opge-

leverd in de vlakheidsklasse C

Vloertegels

De vloertegels worden aangebracht in de volgen-

de ruimten: 

- Toilet(ten);

- badkamer.

De tegels worden recht gelegd en voorzien van 

een zilvergrijze voeg.

Wandtegels

De wandtegels worden aangebracht in de volgen-

de ruimten:

- Toilet tot 1200 mm + vloer

- Badkamer alleen tegelwerk rondom douchehoek 

(en bad) tot 2100mm +vloer.

Vensterbanken

Er zijn geen vensterbanken opgenomen.

PAGINA 14


background image

Afwerkvloeren

Alle ruimten worden voorzien van een 50 mm 

dikke zand/cement vloer.

De bovenzijde van de betonnen dekvloer wordt 

voorzien van een smeerlaag om het leidingwerk 

weg te werken. In de badkamer een hogere op-

stort t.b.v. in te storten leidingen.

Klein ijzerwerk

Alle benodigde bevestigingsmiddelen en ankers 

t.b.v. de constructies worden geleverd en aange-

bracht.

Binnentimmerwerk

Er zijn geen plinten opgenomen.

Er is gerekend met het aftimmeren van een 

standleiding. De standleiding en eventuele kofen 

worden indien nodig omwikkeld met isolatie en zo 

afgewerkt dat deze geschikt is voor behangwerk.

De levering en montage van de keuken incl. het 

aansluiten van het installatiewerk en het tegelwerk 

van de keuken worden door de opdrachtgever 

uitgevoerd.

Balkons

Balkons kunnen optioneel gekozen worden als 

meerwerk. 

Schilderwerk

Al het hout wordt gegrond aangeleverd. Er is geen 

afschilderwerk opgenomen.

Water- en gasinstallaties

Riolering

Alle sanitaire toestellen worden aangesloten op 

het rioleringssysteem. De volgende afvoerpunten 

zijn gerekend op de plekken conform tekening:

- Toilet;

- Douche;

- Fontein;

- Wasmachine (afgedopt);

- Gootsteen (afgedopt);

- Vaatwasser (afgedopt).

Waterleidingen

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 

watermeter, geplaatst in de meterkast, de water-

leiding is afsluit-/aftapbaar. De volgende punten 

worden aangesloten:

- Keukenmengkraan (afgedopt); 

- Vaatwasmachine (afgedopt); 

- Fonteinbakje;

- Closetpot;

- Wasmachine;

- Wastafel;

- Douchemengkraan.

De warmwaterleiding wordt aangesloten op: 

- Keukenmengkraan (afgedopt);

- Wastafel;

- Douchemengkraan. 

 

PAGINA 15

Gasleidingen

De woning is electrisch. Er is geen gasaansluiting 

opgenomen.

Sanitair

Het volgende sanitair wordt geplaatst:

- 1 wasmachinekraan + beluchter en keerklep

- 1 aansluiting voor een vaatwasmachine

- 2 maal vrij hangende toiletpot voorzien van 

reservoir

- 1 fontein inclusief toiletkraan

- 1 wastafel met wastafelmengkraan

- 1 douchegarniteur met doucheslang, hand-

douche en glijstang.

Bijkeuken in woning

Schakelaar 1x lichtpunt

Lichtpunt 1x

Dubbele wcd 2x

Aparte groep wasmachine/droger


background image

Verwarmingsinstallatie

Er wordt geen gasleiding aangelegd. Er dient elektrisch 

gekookt te worden. De aanleg‐ en aansluitkosten van 

de installatie zijn in de koopsom inbegrepen. De ver-

warming geschiedt door middel van wandconvectoren 

op de bovenverdiepingen en elektrische vloerverwarm-

ing op de begane grond en in het toilet en de bad-

kamer. De temperatuur wordt geregeld door middel 

van een kamerthermostaat.

Eventueel kan er bij het meerwerk gekozen worden 

voor een duurzame warmtepompinstallatie. 

Energie-opwekking

 

Het aantal zonnepanelen per project wordt aange-

geven als indicatief getal. Dit is sterk afhankelijk van de 

EPC berekening en de daaruit voortkomende aantal 

panelen. Hier kunnen, afhankelijk van de berekeningen, 

wijzigingen uit voort komen. Het dak wordt voorzien 

van ## stuks zonnepanelen. De uitwerking van het ver-

mogen van de zonnepanelen worden nader berekend. 

Communicatie- en beveiligingsinstallatie

Een loze leiding voor tv en telefoon wordt aangebracht 

vanaf de meterkast naar de woonkamer en hoofd-

slaapkamer. Het aansluiten en bedraden van de tv en 

telefoon dient door de koper bij de desbetreffende 

nutsbedrijven te worden aangevraagd.

Ventilatievoorzieningen

De woning wordt geventileerd d.m.v. mechanische 

ventilatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvo-

er. Het appartement wordt conform het Bouwbesluit 

geventileerd.

Electrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd con-

form de NEN 1010.

Keuken

Wanneer u overgaat tot koop en aanneem van de 

woning wordt u uitgenodigd voor een uitgebreid 

showroombezoek bij een van onze leveranciers. 

Zij bieden de optie om een bezoek in te plannen 

bij diverse showrooms voor extra gemak. Dit heeft 

als grote voordeel dat uw keuken kant en klaar is 

wanneer uw woning opgeleverd is. 

Wanneer u besluit een keuken via een externe 

leverancier aan te schaffen dan worden leidingen 

en aansluitingen opgeleverd conform de nul-

tekeningen. 

PAGINA 16

Schoonmaken en oplevering

Minimaal twee weken voor oplevering, wordt 

de opdrachtgever op de hoogte gesteld van de 

definitieve datum en het tijdstip waarop dat gaat 

gebeuren.

Het gebouw wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, be-

halve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; 

deze worden schoon opgeleverd.

Het bouwterrein wordt ontdaan van bouwvuil en 

puinresten.


background image

Disclaimer

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld door De Lelie en volledig in eigendom 

van voorgenoemde. In het gezamenlijk streven naar een optimale kwaliteit, wordt de mo-

gelijkheid niet uitgesloten dat er kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden, alsmede eventuele 

afwijkingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbed-

rijven.

Tevens houden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en/ of comfort.

De getoonde technische omschrijving is geen geldig juridisch document maar biedt een weer-

gave van de hoofdpunten en -kenmerken van de woning. 

Impressies

Het beeldmateriaal in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te geven. Het zijn geen 

bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden 

ontleend.

Verkoop

De verkoop geschiedt op basis van technische omschrijvingen. Aan deze brochure kunnen dan 

ook in zijn geheel geen rechten worden ontleend.

Contact

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? 

Bel Semeijn Makelaardij op 06-53917115 of mail naar info@semeijnmakelaardij.nl

INITIATIEFNEMER

De Lelie

delelie@oosterwoldservices.nl

ARCHITECT

Team 2 

Studio voor de bouwkunst 

De Kampen 22

8325 DE

Vollenhove

VERKOOPMAKELAAR

Semeijn Makelaardij

Landdrostdreef 100,

1314 SK, Almere

06-53917115


Optering is gestart, log in of maak een account om een optie te nemen