Naar content
Website by Tom Semeijn
Nieuwbouwinschrijving logo nieuwbouwinschrijving.nl
Help

Log in


Wachtwoord vergeten

Account maken

Aanbevolen


Let op: in verband met de initiatieven stop van Oosterwold alleen nog maar beschikbaar voor mensen die een informatiebijeenkomst bij de gemeente hebben bijgewoond of er binnenkort één hebben.

Het Kwadrant

Koopsom vanaf € 555.000,- VON

Opteren

(Klik op de gewenste woning)
kavelkaart Het Kwadrant

Brochure

(Klik voor fullscreen)
background image

O O S T E R W O L D

V I E R   R O Y A L E   V R I J S T A A N D E   W O N I N G E N

Het Kwadrant


background image

Inhoudsopgave

3

  

Oosterwold

4

 

Het Kwadrant

 

Kavelkaart

 

Een woning kopen in Het Kwadrant

 

Woningtype Oxford

10

 

Woningtype Oxford gevelaanzichten

12

 

Woningtype Oxford plattegronden

17

 

Woningtype Cambridge

18

   Woningtype Cambridge gevelaanzichten

20

   Woningtype Cambridge plattegronden

24

   Legenda

26

   Technische omschrijving

29

 

Aankoop informatie

2


background image

Geen plek zoals hier

A2

A9

A10

A10

A1

A27

A1

A1

A6

A27

Amsterdam

Almere

Hilversum

Naarden

Muiderberg

Bussum

Vinkeveen

Loosdrecht

Laren

Zeewolde

Amersfoort

Oosterwold

Oosterwold

Uniek in Nederland
In een gebied van 4363 hectare tussen Almere en 
Zeewolde ontstaat op dit moment Oosterwold. Een 
prachtige locatie waar de gebiedsinrichting geheel 
aan eigen initiatief wordt overgelaten. Dit betekent 
dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. 
Dat is uniek in Nederland. Oosterwold biedt ruim-
te aan maximaal 15.000 woningen en verwezenlijkt 
hiermee veruit de laagste woningdichtheid binnen 
de randstad. 

Geen plek zoals hier 
Oosterwold staat door haar combinatie van wonen 
en stadslandbouw garant voor een groene omge-
ving. De overheid neemt in Oosterwold bewust een 
terughoudende rol aan waardoor er een diversiteit 
aan  woningen  en  landschapsinrichting  ontstaat. 
Oosterwold koestert het onverwachte en biedt prin-

cipieel ruimte aan bijzondere initiatieven. Geen plek 
zoals hier dus!

De bewoner als initiatiefnemer 
Waar uw woning in Oosterwold zal worden gereali-
seerd is nog niet definitief vastgesteld. Deze locatie 
bepaald u namelijk zelf, gezamenlijk met de andere 
bewoners van Het Kwadrant. U zult samen met uw 
medebewoners een collectief vormen. Dit collectief 
zal in gemeenschappelijkheid en in samenspraak 
met de gemeente o.a de plek aanwijzen waar het 
project zal worden gerealiseerd. 

De initiatiefnemer bent u dus zelf. Uiteraard zullen 
wij  u  in  dit  proces  begeleiden,  het  collectief  ont-
zorgen en zorgdragen voor een ongecompliceerde 
turn-key oplevering van uw nieuwbouwwoning. 

Op 10 minuten afstand van het Gooi en nog geen 20 minuten van Amsterdam bevindt zich Oosterwold. Een 
uniek gebied met een uiterst groen en agrarisch karakter. Op deze bijzondere plek kunt u komen wonen in Het 

Kwadrant, vier karakteristieke vrijstaande nieuwbouwwoningen in jaren-30 stijl omgeven door ruimte en rust. 

3


background image

Wonen waar het leven groen is! 

In de unieke omgeving van Oosterwold komt u te wonen in Het Kwadrant. Een bijzondere buitenkans op een 
bijzondere plek. In Het Kwadrant bevinden zich 4 hoogwaardig afgewerkte vrijstaande woningen op iedere 

een kavel van maar liefst minimaal 2150 m² of meer.  

De uitstraling van de villa’s in Het Kwadrant ken-
merken zich door een robuuste jaren-30 archi-
tectuur, gecombineerd met nostalgische elemen-
ten. Het ontwerp van de woningen is verrijkt met 
prachtige  details.  De  hoogwaardige  materialen, 
een bijzondere detaillering in het metselwerk, de 
uitgebouwde penanten op de voorgevel en de im-
posante overstek geven de woningen een rijke uit-
straling.  Een klassiek ontwerp met oog voor detail. 

De  villa’s  beschikken  over  een  riante  L-vormige 
woonkamer met een ruime open keuken en zijn 
standaard voorzien van drie slaapkamers. Op de 
tweede verdieping is er met de platte kap is een 
enorme ruimte gecreëerd. Dit biedt u tal van mo-
gelijkheden. 

Iedere villa beschikt standaard over vloerverwar-
ming op zowel de begane grond als op de eerste 
verdieping en over een aangebouwde berging. 
Met veel aandacht voor ruimte en licht is er alles 
aan gedaan om extra woonbeleving toe te voegen. 
Door het vele daglicht door de grote raampartijen 

ogen de ruimtes nog rianter. 

Het Kwadrant is de perfecte locatie voor een ieder 
die landelijk wonen, ruimte en vergezichten wil 
combineren met goede voorzieningen en een uit-
stekende bereikbaarheid. De natuurlijke omgeving 
biedt een schat aan mogelijkheden op het gebied 
van wandelen, fietsen, joggen en golfen. Ook voor 
kinderen is de omgeving één groot avontuur, ex-
tra versterkt door de aanwezigheid van Stadsland-
goed de Kemphaan en het Zuiderzeespeelbos. 

Twee typen villa’s:

woningtype Oxford

 

gebruiksoppervlakte 186,4m² 
kavelgrootte 2150m²         

woningtype Cambridge

 

gebruiksoppervlakte 204,5m²
kavelgrootte 2350m²         

Voor beide woningen is een uitgebreide meer-
werklijst beschikbaar. 

Het Kwadrant

4


background image

De kavel

De  kavels  in  Het  Kwadrant  zijn  groter  dan  die 
van een traditioneel nieuwbouwproject. Vanuit 
de ontwikkelvisie van Oosterwold gelden er een 
aantal specifieke regels voor de kavels in het ge-
bied. 

Kort samengevat dienen de kavels in Oosterwold 
te bestaan uit 25% roodkavel (bebouwbaar op-
pervlak). Het aantal vierkante meters BVO dat 
maximaal mag worden gebouwd is 50% van het 
aantal vierkante meters beschikbaar roodkavel. 

Verder moet 50% van de totale kavel worden in-
gericht met stadslandbouw. Op deze wijze blijft 
voor alle bewoners een groene en landelijke 
woonomgeving gewaarborgd. De letterlijke be-
tekenis van stadslandbouw is het telen, oogsten 
en consumeren van voedsel in of in de nabijheid 
van een stad of dorp. Dit is uiteraard breed te 

interpreteren. 

Tot slot mag maximaal 11% van de kavel wor-
den ingericht als weg, moet er voldoende water 
worden gecreëerd (minimaal 2%) en is er mini-
maal 7% openbaar groen.

De  kavelindeling  van  Het  Kwadrant  is  weerge-
ven op de kavelkaart rechts >

5

 

woning

 

roodkavel

 

weg

 

stadslandbouw

 

openbaargroen

Kavelkaart Het Kwadrant  (indicatief)


background image

Het realiseren van uw eigen woning in Het Kwadrant in Oosterwold wordt voor u 
begeleidt door Semeijn Makelaardij in samenwerking met de ontwikkelaar en de 
aannemer van het project. 

Hier treft u het stappenplan dat moet worden doorlopen. Wij willen u erop wijzen 
dat het geschetste tijdpad een indicatie is. 

Wij hebben een realistische planning voor u gemaakt op basis van de nu bekend 
zijnde uitgangspunten. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleent. 

Hiernaast hebben we een begrippenlijst gemaakt waarin de gebruikte termen wor-
den toegelicht. 

De termijnen worden lopende het proces vanzelfsprekend steeds beter inzichtelijk. 
Na elke doorlopen stap wordt indien nodig de planning aangepast.

Inschrijving en optering 

Voor inschrijving en optering van Het Kwadrant werken wij samen met nieuwbou-
winschrijving.nl. Wij willen u vragen  een account aan te maken op nieuwbou-
winschrijving.nl. U kunt dan op de website het door u gewenste bouwnummer 
aanklikken en de optie vastleggen. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een infor-
matiegesprek. 

Let op: alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden verwerkt. 

Vrij op naam

De koop- en aanneemsommen zijn Vrij Op Naam, dat wil zeggen dat het volgende 
o.a. inbegrepen is:

- grond- en exploitatiekosten conform anterieure overeenkomst
- kosten bouwrijp maken 
- kosten aanleg septictanks met eventueel een helofytenfilter
- kosten kavelweg 
- bouwkosten inclusief leges
- uitvoeren noodzakelijke onderzoeken zoals archeologie, ecologie, slagschaduw, 
akoestiek 
- aanvraag watervergunning 
- kosten architect, constructeur, sondering en overige bouwkundige adviseurs 
- makelaarskosten 
- kadasterkosten 
- aansluitkosten nutsvoorzieningen 
- kosten Bouwgarant garantieregeling 
- aanneemsom villa

Niet inbegrepen zijn: 

- keuken 
- financieringskosten zoals hypotheek advieskosten 
- hypotheekakte 
- afsluitprovisie 
- kosten van meer- of minderwerk 
- inrichting kavel en stadslandbouw

Een woning kopen in Het Kwadrant

6


background image

Het stappenplan

Stap 1: het vormen van een collectief (maand 1) 
Stap 2: het aanmelden van het collectief voor de verplichte bijeenkomst bij de 
gemeente Almere (maand 1) 
Stap 3: uitnodiging van de gemeente voor de verplichte bijeenkomst (maand 2) 
Stap 4: het bijwonen van de verplichte bijeenkomst bij de gemeente Almere 
(maand 7) 
Stap 5: bijeenkomst bij Semeijn Makelaardij ter voorbereiding op het plaatsen van 
de groene stip (maand 7) 
Stap 6: het plaatsen van de groene stip (maand 7) 
Stap 7: het indienen van het verkavelingsplan (maand 8) 
Stap 8: het intekenen van het verkavelingsplan op de gekozen locatie (maand 8) 
Stap 9: het tekenen van de intentieovereenkomst met de gemeente (maand 9) 
Stap 10: het indienen van het ontwikkelplan (maand 9) 
Stap 11: de goedkeuring van het ontwikkelplan (maand 10) 
Stap 12: het tekenen van de anterieure overeenkomst (maand 11) 
Stap 13: het aanvragen van de omgevingsvergunning (maand 11) 
Stap 14: de afgifte van de omgevingsvergunning (maand 13 of 14) 
Stap 15: het verlopen van de wettelijke bezwaartermijn (maand 14 of 15) 
Stap 16: het notarieel transport (maand 15) 
Stap 17: start bouw (maand 15) 
Stap 18: de oplevering (maand 21)

Begrippenlijst 

Het collectief
Het Kwadrant wordt gerealiseerd in collectieven van 4 woningen. Samen met 3 
andere enthousiaste mede-initiatiefnemers en het team van Het Kwadrant gaat u 
het proces in om deze woningen te gaan realiseren in Oosterwold. 

Verplichte bijeenkomst bij de gemeente Almere
Om u te kunnen kwalificeren voor het zetten van een groene stip is het verplicht 
om een bijeenkomst bij te wonen bij de gemeente Almere. In deze bijeenkomst 
zal de gemeente u informeren over alle regelgeving en procedures in Oosterwold. 
Vanzelfsprekend zullen wij u hierover ook informeren zodat er geen verrassingen 
zullen zijn tijdens deze bijeenkomst. 

Het zetten van een groene stip in het gebied
De eerste stap naar een definitieve locatie in Oosterwold is het zetten van een 
groene stip in het gebied. Deze groene stip wordt de plek waar het plan zal worden 
gerealiseerd. 

Verkavelingsplan
De  kavelkaart  in  de  brochure  is  indicatief.  Wanneer  de  groene  stip  is  gezet  kan 
worden gewerkt aan het kavelplan zodat het zijn definitieve vorm kan gaan krijgen. 
Hierbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met ieders individuele wen-
sen en vanzelfsprekend de omgevingsfactoren rondom de kavel.

Intentieovereenkomst
De intentieovereenkomst gaat vooraf aan het indienen van het ontwikkelplan. Met 
deze overeenkomst maken we onze serieuze interesse duidelijk aan de gemeente 
waarna het initiatief wordt ingetekend op de initiatievenkaart. 

Ontwikkelplan 
Met het ontwikkelplan presenteren we aan de gemeente dat het plan inhoudelijk, 
financieel  en qua  planning  haalbaar  is.  Het ontwikkelplan  wordt  een onderdeel 
van de anterieure overeenkomst. Het ontwikkelplan wordt vanzelfsprekend voor 
u verzorgd.

Anterieure overeenkomst
Dit is de grondexploitatieovereenkomst die afgesloten wordt aan de voorzijde van 
het planologisch en vergunningentraject. De overeenkomst wordt gesloten tussen 
de gemeente Almere en de eindgebruikers van de te bouwen woning (het collec-
tief). Hoofddoel van de overeenkomst is het maken van goede afspraken over de 
ontwikkeling van de locatie. Er staat in wat de initiatiefnemer doet, wat de ge-
meente doet en welke bijdrage de initiatiefnemer betaalt voor de door de gemeen-
te aan te leggen voorzieningen. Grootste verschil met een reguliere overeenkomst 
is dat niet wordt vastgelegd wanneer de gemeente deze voorzieningen aanlegt. Dat 
heeft alles te maken met de unieke, organische manier van gebiedsontwikkeling 
die geldt in Oosterwold.

Documenten 

Om een woning te verwerven in Het Kwadrant moet u zich aansluiten bij een col-
lectief. Dit collectief bestaat uit 4 deelnemers die gezamenlijk het traject ingaan. De 
volgende documenten moeten worden getekend: 

a. Ontwikkelovereenkomst 
b. Aanneemovereenkomst met meerwerkovereenkomst (indien van toepassing) 
c. Anterieure overeenkomst 
Deze 3 documenten zijn essentieel voor het aanvragen van een hypotheekofferte. 
De anterieure overeenkomst is de basis voor de akte van levering voor de grond bij 
het notarieel transport. 

Ontwikkelovereenkomst
In dit document worden de afspraken vastgelegd tussen de ontwikkelaar en de 
eindgebruikers van de woning. De hoofdpunten uit de ontwikkelovereenkomst zijn: 
Vastlegging  van  de  VON-prijs  bestaande  uit  grond,  ontwikkelkosten  en  de  aan-
neemsom. Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden door de ontwikke-
laar. Afspraken over de te betalen voorschotbedragen in het ontwikkelproces (€ 
350,- per maand met een maximum van € 3.500,-) Vastlegging van de overige kos-
ten die moeten worden voldaan aan de gemeente voordat het eigendom passeert. 
(2 x 10% van de exploitatiekosten op de grond + legeskosten voor de omgevings-
vergunning).
 
Alle voorschotbedragen worden verrekend met de VON prijs bij het notarieel trans-
port. Ze werken dus niet kostprijsverhogend maar zijn onderdeel van de overeen-
gekomen VON-prijs. Wanneer u lopende het proces uitstapt worden de reeds be-
taalde bedragen niet gerestitueerd. 

Aanneemovereenkomst 
In dit document wordt de bouw van de woning vastgelegd met de aannemer. De 
aannemer bouwt de woning onder Bouwgarant. Bouwgarant betekent zekerheid 
over afbouw en garantie. Daarnaast moet de aanneemovereenkomst voldoen aan 
de Algemene voorwaarden van Woningborg.

7


background image

8


background image

G E B R U I K S O P P E R V L A K

Het Kwadrant

woningtype Oxford 

1 8 6 , 4   M²

•   R I A N T E   V I L L A   J A R E N - 3 0   S T I J L

•   B I J Z O N D E R   G R O T E   K A V E L   M E T   5 0 %   S T A D S L A N D B O U W   F U N C T I E

•   G R O T E   L I V I N G   M E T   O P E N   K E U K E N

•   D R I E   R U I M E   S L A A P K A M E R S

•   R O Y A L E   T W E E D E   V E R D I E P I N G   M E T   V E E L   M O G E L I J K H E D E N

•   V L O E R V E R W A R M I N G   O P   D E   B E G A N E   G R O N D   E N   E E R S T E   V E R D I E P I N G

•   A A N G E B O U W D E   B E R G I N G /   G A R A G E

•   U I T G E B R E I D E   M E E R W E R K L I J S T

K A V E L O P P E R V L A K

2 1 5 0   M²

P R I J S

€   5 5 5 . 0 0 0   V O N

9


background image

woningtype Oxford

voorgevel & rechter zijgevel

10


background image

woningtype Oxford

achtergevel & linker zijgevel

11


background image

woningtype Oxford

begane grond

12


background image

woningtype Oxford

eerste verdieping

13


background image

woningtype Oxford

tweede verdieping

14


background image

woningtype Oxford

doorsnede

15


background image

16


background image

17

G E B R U I K S O P P E R V L A K

Het Kwadrant

woningtype Cambridge 

2 0 4 , 5   M²

•   R I A N T E   V I L L A   J A R E N - 3 0   S T I J L

•   B I J Z O N D E R   G R O T E   K A V E L   M E T   5 0 %   S T A D S L A N D B O U W   F U N C T I E

•   V E R L E N G D   H O O F D G E B O U W

•   G R O T E   L I V I N G   M E T   O P E N   K E U K E N

•   D R I E   R U I M E   S L A A P K A M E R S

•   R O Y A L E   T W E E D E   V E R D I E P I N G   M E T   V E E L   M O G E L I J K H E D E N

•   V L O E R V E R W A R M I N G   O P   D E   B E G A N E   G R O N D   E N   E E R S T E   V E R D I E P I N G

•   A A N G E B O U W D E   B E R G I N G /   G A R A G E

•   G E I S O L E E R D E   E N   V E R L E N G D E   B E R G I N G /   G A R A G E

•   U I T G E B R E I D E   M E E R W E R K L I J S T

K A V E L O P P E R V L A K

2 3 5 0   M²

P R I J S

€   6 1 5 . 0 0 0   V O N


background image

woningtype Cambridge

voorgevel & rechter zijgevel

18


background image

woningtype Cambridge

achtergevel & linker zijgevel

19


background image

woningtype Cambridge

begane grond

20


background image

woningtype Cambridge

eerste verdieping

21


background image

woningtype Cambridge

tweede verdieping

22


background image

woningtype Cambridge

doorsnede

23


background image

24

Legenda

R E N V O O I

K L E U R E N S C H E M A

Plafondlichtaansluitpunt
Wandlichtaansluitpunt
Enkele schakelaar
Dubbele schakelaar
Wissel schakelaar
Enkele wandcontactdoos geaard
Dubelle wandcontactdoos geaard
Onbedrade aansluiting telefoon
Onbedrade aansluiting centrale antenne inrichting
Bedrade aansluiting electrisch kooktoestel
Onbedrade aansluiting boiler
Onbedrade aansluiting vaatwasser
Thermostaat
Rookmelder (volgens NEN 2555)
Opstelplaats voor koelkast
Opstelplaats voor wasautomaat
Opstelplaats voor wasdroger
Electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
Beldrukker
Bel
Mechanische ventilatie-unit
Wand afzuigventiel mechanische ventilatie
Plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
Warmtepomp binnen-unit
Warmtepomp buiten-unit (afmeting indicatief)
Verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
Baksteen 100mm schoonwerk, lagenmaat 61mm
Kalkzandsteen 70mm v.z.v. gevelbekleding
Kalkzandsteen 100 / 120 / 214mm vuilwerk
Kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120
Lichte scheidingswand 70mm Gibo GNL standaard blok, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm GHL)
Lichte scheidingswand 70mm Gibo GZL zwaar blok, licht rood
Houtskeletbouw

Gevels    

 

 

Baksteen  

 

Roodbruin (EN1085)

Plint    

 

 

Baksteen  

 

Antraciet (EN1121)

Dak  

 

 

 

Keramische pan    

Zwart edel engobe (Alegra 10)

Raamdorpels / spekbanden  

Beton    

 

Naturel

Kozijnen  

 

 

Hardhout  

 

Grijs RAL 7043

Draaiende delen   

 

Hardhout  

 

Grijs RAL 7043

Voordeur  

 

 

Samengesteld    

Grijs RAL 7043

Garagedeur  

 

 

Stalen kanteldeur  

Grijs RAL 7043

Boeidelen  

 

 

Redcedar  

 

Gebroken wit RAL 9010

Dakrandafwerking platdak  

Aluminium kraaltrim  

Brute

Hemelwaterafvoer  

 

PVC  

 

 

Grijs

Ventilatieroosters  

 

Aluminium  

 

Blank geanodiseerd

Dakrandafwerking tuinberging  

Aluminium trim    

Naturel

 


background image

25


background image

26

Technische

omschrijving

Bo

uwwater en bouwstroom

Standaard is de verzorging van een bouwwatertappunt en een bouwstroomkast op de locatie, 

alsmede verbruik en de aanvraag hiervoor bij de nutsbedrijven, opgenomen. De ontwikkelaar zal 

hier zorg voor dragen. 

Verzekering

Het bouwwerk is tijdens de bouwperiode verzekerd tegen brand- en stormschade voor risico van 

de aannemer. De aannemer heeft op de bouw een CAR-polis afgesloten. Eventuele schade aan 

eigendommen van derden zijn voor risico van de aannemer.

Riolering

De buitenriolering wordt standaard uitgevoerd in een gescheiden stelsel en wordt aangelegd tot 

buiten de gevel door de aannemer. In Oosterwold is geen gemeenteriool aanwezig en dient het 

rioolwater op eigen terrein te worden verwerkt. De ontwikkelaar zal hier zorg voor dragen zoals 

overeen gekomen in de ontwikkelovereenkomst 

Fundering en heiwerk

De fundering bestaat uit een gewapende balkenfundering die wordt aangebracht op prefab be-

tonpalen, van voldoende lengte en ter goedkeuring van de gemeente, afdeling bouw- en woning-

toezicht.

Graaf- en aanvulwerkzaamheden

Ontgravingen worden verricht t.b.v. de funderingsbalken en riolering, alles tot de vereiste diepte. 

Na het aanbrengen van de funderingsbalken en de riolering worden de ontgravingen weer aange-

vuld. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. Een bed van 10cm schoonzand wordt aan-

gebracht onder de vloer van de woning ter plaatse van de leidingzone. Een drainageleiding onder 

de woning is standaard in de prijs opgenomen. Het niet bestrate deel van de tuinen wordt binnen 

de eigendomsgrenzen vrij van grof afval en bouwmaterialen opgeleverd. De tuinen worden met 

uitgekomen grond geëgaliseerd.

Begane grond- en verdiepingsvloeren

De begane grondvloeren van de woning en berging worden uitgevoerd als systeemvloer. De sys-

teemvloer bestaat uit een geïsoleerde ribcassettevloer met isolatie van voldoende dikte conform 

de  omgevingsvergunning.  De  verdiepingsvloeren  worden  uitgevoerd  als  een  betonnen  kanaal-

plaatvloer. Tekeningen en berekeningen van deze vloeren worden ter goedkeuring overlegd aan 

de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

Gevelmetselwerk (volgens monster en kleurenschema)

De buitengevels van de woning worden uitgevoerd in schoonmetselwerk. De berging is ½ steens 

metselwerk waarbij de buitenzijde wordt aangemerkt als schoonmetselwerkzijde. Het schoon-

metselwerk  is  volgens  monster  en  het  kleurenschema  en  wordt  achteraf  platvol  gevoegd.  ½ 

steens muren laten vocht door, hier dient u als koper rekening mee te houden.

Binnenspouwblade

n en binnenwanden

De binnenspouwbladen en stabiliserende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen-

blokken. In de spouw van de buitengevels wordt isolatie toegepast van voldoende dikte conform 

de omgevingsvergunning. De binnenwanden op de begane grond en verdieping worden uitge-

voerd in Gibo gipsblokken en behangklaar afgewerkt. In de badkamers worden Gibo hydroblokken 

toegepast.

Binnenkozijnen en binnendeuren

De binnenkozijnen zijn van hardhout zonder bovenlicht en zijn fabrieksmatig voorzien van een 

grondlaag. De binnendeuren zijn vlakke afgelakte opdek deuren in de kleur wit. De binnendeuren 

worden afgehangen en voorzien van een loop-, kast- of vrij- en bezet slot.

Buitenkozijnen, ramen en deuren

De hardhouten buitenkozijnen worden geproduceerd onder KOMO-SKH garantie. De elementen 

worden standaard voorzien van isolerende beglazing en afgemonteerd met deugdelijk hang- en 

sluitwerk conform eisen politiekeurmerk veilig wonen. In de kozijnen en/of puien is standaard 

geen veiligheidsbeglazing opgenomen uitgezonderd waar het bouwbesluit dit vereist, tegen een 

meerprijs is het mogelijk om veiligheidsbeglazing toe te passen. De benodigde ventilatieroosters 

met koudebrug onderbreking worden gemonteerd tussen het glas in de kozijnen, e.e.a. zoals op 

de tekening staat aangegeven.

Dakconstructie

De schuine dakconstructie bestaat uit een geïsoleerde prefab sporenkap, de binnenzijde is afge-

werkt met multiplex. De dakconstructie wordt voorzien van isolatie van voldoende dikte conform

omgevingsvergunning.  Over  de  dakelementen  worden  panlatten  aangebracht  met  keramische 

dakpannen volgens monster, compleet met alle hulpstukken zoals ondervorsten, vorsten, kantpan-

nen, ventilatiepannen etc. De dragende knieschotten hebben een constructieve functie en mogen 

geen wijzigingen in worden aangebracht, de ruimte achter de knieschotten is niet geschikt als 

bergruimte. Op de zolder is standaard een dakraam opgenomen met een afmeting 780x980mm. 

De platte daken van de berging worden opgebouwd uit een balklaag en underlayment en zijn 

voorzien van een bitumineuze dakbedekking.

Goten en luifel

De goten zijn samengesteld uit regelwerk met boeidelen en gootplafonds van hout en bekleed 

met zink. De luifel t.p.v. de entree is opgebouwd uit een houten balklaag en regelwerk met boei-

delen en gootplafonds van hout en bekleed met bitumineuze dakbedekking en een aluminium 

kraaltrim.

Tegelwerk

Vloertegels: 

In de badkamer en de toiletruimte.

 

 

Vloertegels worden in de specie gezet.

Wandtegels:  

In de toiletruimte tegelwerk tot een hoogte van 1500mm+.

 

 

In de badkamer tegelwerk tot het plafond, excl. schuine vlakken. 

 

 

Wandtegels worden aangebracht door middel van lijm.


background image

De voegen zijn ± 3mm breed en ingewassen met een waterwerende voegmassa. In de showroom 

van de aannemer is er keuze uit een ruim standaard tegelassortiment met diverse kleuren en 

afmetingen. Tegen een meerprijs met een verrekenprijs is het mogelijk afwijkend tegelwerk te 

kiezen.

Cementdekvloer

Alle vertrekken op de begane grond en verdiepingen, uitgezonderd achter de dragende knieschot-

ten en waar tegelvloeren zijn omschreven, worden voorzien van een cementdekvloer met een dik-

te van ± 70mm. Conform de eisen in het bouwbesluit bedraagt de maximale opstaphoogte 20 mm 

ter plaatse van één woningingang. Deze 20 mm geldt voor de definitieve situatie en is inclusief 

de door de koper aan te brengen vloerafwerking. Voor de vloerafwerking is een extra hoogte van 

ca. 20 mm opgenomen in de detailleringen. Bij het kiezen van de vloerafwerking dient er rekening 

mee te worden gehouden dat deze geschikt is voor de toepassing i.c.m. vloerverwarming.

Trap

De trap naar de eerste- en tweede verdieping wordt uitgevoerd als een open vurenhouten trap. 

De trappen worden compleet geplaatst met traphekken houten leuningen.

Binnentimmerwerk

Eventuele leidingkokers die in het zicht komen worden omtimmerd met plaatmateriaal op het 

nodige regelwerk met uitzondering van de zolder en technische ruimte. De trapgaten worden 

rondom afgetimmerd met multiplex. Er worden in de woning geen vloerplinten aangebracht. De 

meterkast wordt ingericht volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven.

Stukadoorswerk

Alle zichtbare steenachtige wanden worden behangklaar afgewerkt, behoudens de meterkast en 

berging. Plafonds van de woning worden op de begane grond en verdieping alsmede de wanden 

boven het tegelwerk behandeld met spuitwerk in een fijne structuur. De kap van de woning, het 

plafond in de meterkast en de berging hebben geen afwerking.

Sanitair

Het op tekening aangegeven sanitair in kleur wit leveren en plaatsen, inclusief kranen en afvoe-

ren. De toiletruimte op de begane grond wordt uitgevoerd met een wandcloset en een fontein. 

De badkamer wordt uitgevoerd met een wandcloset, kunststof ligbad, wastafel met planchet en 

spiegel en in de douchehoek een mengkraan en douchekop met glijstang. Tegen een meerprijs 

met een verrekenprijs is het mogelijk om afwijkend sanitair te kiezen, e.e.a. is in te zien in de 

showroom van de aannemer. 

Keuken

De woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken. Leidingen worden op de standaard plaat-

sen afgedopt.

Warm- en koudwaterleidingen

Een complete bedrijfsklare warm- en koudwaterinstallatie aan te leggen naar de diverse op teke-

ning aangegeven tappunten, één en ander volgens voorschriften van het waterleidingbedrijf. De

warmwatervoorziening geschiedt vanaf de warmtepomp inclusief boilervat naar de aansluitpun-

ten in de keuken en de badkamer. Warmwaterleidingen worden in mantelpijpen uitgevoerd.

Elektrische installatie (zie tekening)

In de woning wordt een complete elektrische installatie aangebracht volgens de voorschriften 

van het plaatselijk elektriciteitsbedrijf en overeenkomstig NEN 1010. Wandcontactdozen zullen op 

een hoogte van 300mm worden geplaatst, tenzij anders vermeld. Schakelmateriaal wordt uitge-

voerd in wit kunststof, inbouwmodel met uitzondering van de zolder en de berging die opbouw-

model zijn. Afhankelijk van de definitieve keuze van het meer- en minderwerk worden er mogelijk 

PV-panelen op het dak gemonteerd indien de energieprestatie berekening dit vereist, e.e.a. wordt 

nader uitgewerkt conform de eisen gesteld in de omgevingsvergunning.

Centrale verwarming

De woning wordt voorzien van een cv-installatie. In de woning wordt een warmtepompinstallatie 

(inclusief boilervat) met een binnen- en buitenunit geplaatst welke de warm tapwater bereiding 

en de verwarming van de woning verzorgt d.m.v. vloerverwarming op de begane grond en eerste 

verdieping. In de badkamer wordt tevens een elektrische radiator geplaatst. De temperatuurrege-

ling geschiedt via een kamerthermostaat in de woonkamer. De cv-leidingen worden uitgevoerd in 

diffuus dichte kunststof en zoveel mogelijk in de cementdekvloer gelegd.

Uitgangspunt voor de (kamer)temperaturen bij een buitentemperatuur van –10º Celsius

en bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken is:

- Woonkamer + keuken: 20ºC

- Slaapkamers: 20ºC

- Badkamer: 22ºC

- Interne verkeersruimte: 15ºC

Plaats van de binnenunit. buitenunit en boilervat van de warmtepompinstallatie volgens tekening.

Venti

latie

De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De ruimtes die worden afge-

zogen betreffen de keuken, het toilet, de badkamer en de ruimte met de opstelplaats voor de 

wasmachine. De hoeveelheid af te zuigen lucht volgens bouwbesluit. De toevoer van verse lucht 

geschied door middel van ventilatieroosters opgenomen op het glas in de kozijnen, deze zorgen 

tevens voor de ventilatie van de overige ruimtes. Ventilatieroosters thermisch gescheiden uitvoe-

ren in blank geanodiseerd aluminium. De berging heeft een buitenklimaat en wordt natuurlijk 

geventileerd via een ventilatierooster in de achterdeur en een doorvoer door het platte dak.

Buitenschilderwerk

Houten betimmeringen zijn voor het aanbrengen 2x behandeld. De buitenkozijnen komen 2x be-

handeld uit de fabriek. De met metselwerk in aanraking komende balkkoppen e.d. zijn 2x gemen-

ied. Na het gereedkomen van de woning worden de houten betimmeringen en de buitenzijde van 

kozijnen, ramen en deuren nog 1x behandeld (volgens het kleurenschema).

27


background image

Binnenschilderwerk

Er is geen binnenschilderwerk en plamuurwerk opgenomen. De binnenzijde van de buitenkozij-

nen is voorzien van een grondlaag. De trappen zijn fabrieksmatig voorzien van een grondlaag.  

Terreininventaris

De erfafscheiding worden op de hoekpunten gemarkeerd of aangegeven met een paaltje.

Straatwerk en tuininrichting

Er is geen straatwerk en tuininrichting opgenomen.

Oplevering

Er moet ten aanzien van de oplevering altijd wat reserve in acht worden genomen, omdat de 

bouw door slechte weersomstandigheden kan worden vertraagd. Tijdens de oplevering zal de 

aannemer samen met u de woning opnemen en er een opleveringsstaat van maken, welke door 

u dient te worden ondertekend. De op deze staat vermelde opmerkingen dienen binnen 1 maand 

door de aannemer te worden uitgevoerd. Nadat de woning is opgeleverd en u aan uw betalings-

verplichting heeft voldaan, zullen de sleutels aan u worden overgedragen.

Beknopt weergegeven wordt de oplevering als volgt uitgevoerd

Enige tijd voor uw woning gereed is krijgt u een uitnodiging voor de voorschouw en de definitieve 

oplevering. Eventuele tijdens de voorschouw geconstateerde gebreken of tekortkomingen zullen 

in principe afgewerkt zijn voor de daadwerkelijke oplevering. 

De oplevering en inspectie vinden als volgt plaats: gezamenlijk met een afgevaardigde van de aan-

nemer inspecteert u, eventueel samen met een door u ingeschakelde deskundige (bijv. Vereniging 

Eigen Huis) uw woning; Eventueel nog uit te voeren werkzaamheden of onvolkomenheden wor-

den genoteerd op een “proces-verbaal van oplevering”, welke door beide partijen wordt onder-

tekend; De hierin genoemde werkzaamheden of onvolkomenheden worden zo spoedig mogelijk 

uitgevoerd c.q. verholpen. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan ontvangt u na 

ondertekening van het proces-verbaal van oplevering de sleutels van uw woning.

Individuele wensen

Uiteraard trachten wij bij de ontwikkeling van de woning zoveel mogelijk rekening te houden met 

uw individuele wensen. Dit is ook de reden dat u de mogelijkheid heeft om de woning te laten 

afwerken op uw persoonlijke woonwensen. 

Woningborg Garantie- en Waarborgregeling

Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in? 

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. 

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen 

de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouw-

kundige gebreken na oplevering.

Woningborg: geeft u meer zekerheid

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de 

bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ie-

der bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. 

Ook wordt de concept (koop-/) aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de 

rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

- gaat de bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw 

woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een finan-

ciële schadeloosstelling.

- de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning na oplevering voor de termijnen 

zoals door Woningborg wordt aangegeven. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 

3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders 

gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg 

voor.

- bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model aanne-

mingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het 

modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechts verhouding tussen u als koper en de 

bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwon-

derneming evenwichtig vastgelegd.

- wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming 

ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor 

de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld 

minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden 

in uw aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal 

aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. De lucht/ water warmte pomp valt niet 

onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn uitgesloten van de Woningborg Garan-

tie- en waarborgregeling 2010.

Voorrang Woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg 

gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval 

enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger 

mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woning-

borg, hetgeen ook het geval is ten aanzien van eisen van overheidswege (als Bouwbesluit).

28


background image

29

Aankoopinformatie

Disclaimer: deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, maar is indicatief. De koper sluit de koopovereenkomst rechtstreeks met de gemeente. Alle in de publicaties opgenomen kavelgroottes zijn derhalve eveneens indicatief. Ook moeten wij een voor-

behoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en / of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, zonder dat één en ander afdoet aan de kwaliteit. De opgenomen perspectieftekeningen 

geven een “artist-impression” weer. Het kan voorkomen dat er verschillen zijn tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de kleuren), derhalve kunnen aan de “artist-impression” geen rechten worden ontleend. De in de brochure op tekening ingeschreven maten en ingetekende 

situaties en dergelijke zijn circa maten. Circa maten hebben geen bewijskracht. De technische tekeningen en omschrijvingen zijn maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De koper kan geen rechten ontlenen aan de in de publicaties genoemde perceeloppervlakte. Eerst na de kadastrale inmeting is de 

daadwerkelijke perceeloppervlakte bekend. Bij verschil ten opzichte van de oppervlakte genoemd in de publicaties zal géén verrekening plaatsvinden. 

De vorming van uw collectief wordt voor u verzorgd door Semeijn Make-
laardij. U kunt een optie op een woning in Het Kwadrant nemen door u in 
te schrijven op www.nieuwbouwinschrijving.nl en een kavel aan te klikken.  
Voor al uw vragen over Het Kwadrant kunt u contact opnemen met de ma-
kelaar: 

Semeijn Makelaardij BV
De Binderij 4
1321 EH Almere
Tel: 06 53917115
info@semeijnmakelaardij.nl
www.semeijnmakelaardij.nl


background image

V E R K O O P   I N F O R M A T I E

Semeijn Makelaardij

De Binderij 4

1321 EH Almere
T 06 539 171 15

info@semeijnmakelaardij.nl

F I N A N C I E R I N G

De Hypotheker Almere

Schoutstraat 6 

1315 KW Almere

T 036 548 9393

johan.drost@hypotheker.nl


Optering is gestart, log in of maak een account om een optie te nemen