Naar content
Website by Tom Semeijn
Nieuwbouwinschrijving logo nieuwbouwinschrijving.nl
Help

Log in


Wachtwoord vergeten

Account maken

Aanbevolen


Let op: in verband met de initiatieven stop van Oosterwold alleen nog maar beschikbaar voor mensen die een informatiebijeenkomst bij de gemeente hebben bijgewoond of er binnenkort één hebben.

Het Carré Type 2

Koopsom vanaf € 465.000,- VON

Opteren

(Klik op de gewenste woning)

Dit project is vol

Schrijf je in voor de belangstellendenlijst om bericht te krijgen als er een optie vrijkomt


kavelkaart Het Carré Type 2

Brochure

(Klik voor fullscreen)
background image

O O S T E R W O L D

O P T I E   3 - L A A G S   V R I J S T A A N D E   W O N I N G

Het Carré


background image

Het Carré 3-laags

voorgevel & rechter zijgevel


background image

Het Carré 3-laags

achtergevel & linker zijgevel


background image

Het Carré 3-laags

begane grond


background image

Het Carré 3-laags

eerste verdieping


background image

Het Carré 3-laags

tweede verdieping


background image

Het Carré 3-laags

doorsnede


background image

O O S T E R W O L D

B E T A A L B A A R   V R I J S T A A N D   W O N E N   I N   O O S T E R W O L D

Het Carré

GEBASEERD OP DE 

NIEUWE GRONDPRIJS

IN OOSTERWOLD

VANAF

€ 389.500 V.O.N


background image

Inhoudsopgave

3

  

Oosterwold

4

 

Het Carré

 

Kavelkaart

 

Een woning kopen in Het Carré

10

 

Voorgevel & rechter zijgevel

11

 

Achtergevel & linker zijgevel

12

 

Begane grond

13

   Eerste verdieping

14

   Doorsnede

16

   Legenda

18

   Technische omschrijving

21

 

Aankoop informatie

2


background image

Geen plek zoals hier

A2

A9

A10

A10

A1

A27

A1

A1

A6

A27

Amsterdam

Almere

Hilversum

Naarden

Muiderberg

Bussum

Vinkeveen

Loosdrecht

Laren

Zeewolde

Amersfoort

Oosterwold

Oosterwold

Uniek in Nederland
In een gebied van 4363 hectare tussen Almere en 
Zeewolde ontstaat op dit moment Oosterwold. Een 
prachtige locatie waar de gebiedsinrichting geheel 
aan eigen initiatief wordt overgelaten. Dit betekent 
dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. 
Dat is uniek in Nederland. Oosterwold biedt ruim-
te aan maximaal 15.000 woningen en verwezenlijkt 
hiermee veruit de laagste woningdichtheid binnen 
de randstad.

Geen plek zoals hier 
Oosterwold  staat  door  haar  combinatie  van  wo-
nen  en  stadslandbouw  garant  voor  een  groene 
omgeving. De overheid neemt in Oosterwold be-
wust een terughoudende rol aan waardoor er een 
diversiteit  aan  woningen  en  landschapsinrichting 
ontstaat. Oosterwold koestert het onverwachte en 

biedt  principieel  ruimte  aan  bijzondere  initiatie-
ven. Geen plek zoals hier dus!

De bewoner als initiatiefnemer 
Waar uw woning in Oosterwold zal worden gereali-
seerd is nog niet definitief vastgesteld. Deze locatie 
bepaald u namelijk zelf, gezamenlijk met de andere 
bewoners van Het Carré. U zult samen met uw me-
debewoners een collectief vormen. Dit collectief zal 
in gemeenschappelijkheid en in samenspraak met 
de gemeente o.a de plek aanwijzen waar het project 
zal worden gerealiseerd. 

De initiatiefnemer bent u dus zelf. Uiteraard zullen 
wij  u  in  dit  proces  begeleiden,  het  collectief  ont-
zorgen en zorgdragen voor een ongecompliceerde 
turn-key oplevering van uw nieuwbouwwoning.

Op 10 minuten afstand van het Gooi en nog geen 20 minuten van Amsterdam bevindt zich Oosterwold. Een uniek 

gebied met een groen en agrarisch karakter. Op deze bijzondere plek kunt u komen wonen in Het Carré, vier 

moderne vrijstaande nieuwbouwwoningen omgeven door ruimte en rust.

3


background image

Wonen waar het leven groen is!

 

In de unieke omgeving van Oosterwold komt u te wonen in Het Carré. Ruimtelijk wonen op een bijzondere 

plek. Het Carré bevat 4  vrijstaande woningen op ieder een kavel van minimaal 1.188 m².

Het Carré is efficiënt ontworpen met de nadruk op 
effectiviteit. Door de zijentree ontstaat een prak-
tisch  ingedeelde  woning  met  een  riante  woon-
kamer, een fraaie woonkeuken en daarnaast een 
bijkeuken/berging met de wasmachineaansluiting 
en de warmtepomp installatie.

Op de eerste verdieping zijn drie riante slaapka-
mers en een badkamer met douche, toilet en was-
tafel aanwezig. 

De woningen zullen worden opgeleverd conform 
de isolatienormen zoals deze zijn bepaald in het 
bouwbesluit dat geldig op de datum van de omge-
vings-vergunningsaanvraag.
Iedere villa beschikt standaard over vloerverwar-
ming op de begane grond.

Het  Carré  komt  op  de  perfecte  locatie  voor  een 
ieder die landelijk wonen, ruimte en vergezichten 
wil combineren met goede voorzieningen en een 
uitstekende bereikbaarheid.

De natuurlijke omgeving biedt een schat aan mo-
gelijkheden op het gebied van wandelen, fietsen, 
joggen en golfen. Ook voor kinderen is de omge-
ving één groot avontuur, extra versterkt door de 
aanwezigheid van Stadslandgoed de Kemphaan en 
het Zuiderzeespeelbos. 

Het Carré  

gebruiksoppervlakte vanaf  

122 m² 

kavelgrootte vanaf 

 

1.188 m² 

Voor de woning is een uitgebreide meerwerklijst 
beschikbaar. 

Het Carré

4


background image

De kavel

De kavels in Het Carré zijn groter dan die van 
een  traditioneel  nieuwbouwproject.  Vanuit  de 
ontwikkelvisie van Oosterwold gelden er een 
aantal  specifieke  regels  voor de kavels in het 
gebied. 

Kort samengevat dienen de kavels in Oosterwold 
te bestaan uit 25% roodkavel (bebouwbaar op-
pervlak). Het aantal vierkante meters BVO dat 
maximaal mag worden gebouwd is 50% van het 
aantal vierkante meters beschikbaar roodkavel. 

Verder moet 50% van de totale kavel worden in-
gericht met stadslandbouw. Op deze wijze blijft 
voor alle bewoners een groene en landelijke 
woonomgeving gewaarborgd. De letterlijke be-
tekenis van stadslandbouw is het telen, oogsten 
en consumeren van voedsel in of in de nabijheid 
van een stad of dorp. Dit is uiteraard breed te 

interpreteren. 

Tot slot mag maximaal 11% van de kavel wor-
den ingericht als weg, moet er voldoende water 
worden gecreëerd (minimaal 2%) en is er mini-
maal 7% openbaar groen.

Een  indicatieve  kavelindeling  van  Het  Carré  is 
weergeven op de kavelkaart rechts >

5

 

woning

 

roodkavel

 weg

 stadslandbouw

 openbaargroen

Kavelkaart Het Carré (indicatief)


background image

Het realiseren van uw eigen woning in Het Carré wordt voor u begeleidt door 
Semeijn Makelaardij in samenwerking met de ontwikkelaar en de aannemer van 
het project. 

Hier treft u het stappenplan dat moet worden doorlopen. Wij willen u erop wijzen 
dat het geschetste tijdpad een indicatie is. 

Wij hebben een realistische planning voor u gemaakt op basis van de nu bekend 
zijnde uitgangspunten. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleent. 

Hiernaast hebben we een begrippenlijst gemaakt waarin de gebruikte termen wor-
den toegelicht. 

De termijnen worden lopende het proces vanzelfsprekend steeds beter inzichtelijk. 
Na elke doorlopen stap wordt indien nodig de planning aangepast.

Inschrijving en optering 

Voor inschrijving en optering van Het Carré werken wij samen met 
nieuwbouwinschrijving.nl. Wij willen u vragen een account aan te maken op nieuw-
bouwinschrijving.nl. U kunt dan op de website het door u gewenste bouwnummer 
aanklikken en de optie vastleggen. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een infor-
matiegesprek. 

Let op: alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden verwerkt. 

Vrij op naam

De koop- en aanneemsommen zijn Vrij Op Naam, dat wil zeggen dat het volgende 
o.a. inbegrepen is:

- grond- en exploitatiekosten conform anterieure overeenkomst
- kosten bouwrijp maken 
- kosten aanleg septictanks
- kosten kavelweg 
- bouwkosten inclusief leges
- uitvoeren noodzakelijke onderzoeken zoals archeologie, ecologie, slagschaduw, 
akoestiek 
- aanvraag watervergunning 
- kosten architect, constructeur, sondering en overige bouwkundige adviseurs 
- makelaarskosten 
- kadasterkosten 
- aansluitkosten nutsvoorzieningen 
- kosten Bouwgarant garantieregeling 
- aanneemsom villa

Niet inbegrepen zijn: 

- keuken 
- financieringskosten zoals hypotheek advieskosten 
- hypotheekakte 
- afsluitprovisie 
- kosten van meer- of minderwerk 
- inrichting kavel en stadslandbouw

Een woning kopen in Het Carré

6


background image

Het stappenplan

Stap 1: het vormen van een collectief (maand 1) 
Stap 2: het aanmelden van het collectief voor de verplichte bijeenkomst bij de 
gemeente Almere (maand 1) 
Stap 3: uitnodiging van de gemeente voor de verplichte bijeenkomst (maand 2) 
Stap 4: het bijwonen van de verplichte bijeenkomst bij de gemeente Almere 
(maand 10) 
Stap 5: bijeenkomst bij Semeijn Makelaardij ter voorbereiding op het plaatsen van 
de groene stip (maand 10) 
Stap 6: het plaatsen van de groene stip (maand 10) 
Stap 7: het indienen van het verkavelingsplan (maand 11) 
Stap 8: het intekenen van het verkavelingsplan op de gekozen locatie (maand 11) 
Stap 9: het tekenen van de intentieovereenkomst met de gemeente (maand 12) 
Stap 10: het indienen van het ontwikkelplan (maand 12) 
Stap 11: de goedkeuring van het ontwikkelplan (maand 13) 
Stap 12: het tekenen van de anterieure overeenkomst (maand 14) 
Stap 13: het aanvragen van de omgevingsvergunning (maand 14) 
Stap 14: de afgifte van de omgevingsvergunning (maand 16 of 17) 
Stap 15: het verlopen van de wettelijke bezwaartermijn (maand 17 of 18) 
Stap 16: het notarieel transport (maand 18) 
Stap 17: start bouw (maand 18) 
Stap 18: de oplevering (maand 24)

Begrippenlijst 

Het collectief
Het Carré wordt gerealiseerd in collectieven van 4 woningen. Samen met 3 andere 
enthousiaste mede-initiatiefnemers en het team van Het Carré gaat u het proces in 
om deze woningen te gaan realiseren in Oosterwold. 

Verplichte bijeenkomst bij de gemeente Almere
Om u te kunnen kwalificeren voor het zetten van een groene stip is het verplicht 
om een bijeenkomst bij te wonen bij de gemeente Almere. In deze bijeenkomst 
zal de gemeente u informeren over alle regelgeving en procedures in Oosterwold. 
Vanzelfsprekend zullen wij u hierover ook informeren zodat er geen verrassingen 
zullen zijn tijdens deze bijeenkomst. 

Het zetten van een groene stip in het gebied
De eerste stap naar een definitieve locatie in Oosterwold is het zetten van een 
groene stip in het gebied. Deze groene stip wordt de plek waar het plan zal worden 
gerealiseerd. 

Verkavelingsplan
De  kavelkaart  in  de  brochure  is  indicatief.  Wanneer  de  groene  stip  is  gezet  kan 
worden gewerkt aan het kavelplan zodat het zijn definitieve vorm kan gaan krijgen. 
Hierbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met ieders individuele wen-
sen en vanzelfsprekend de omgevingsfactoren rondom de kavel.

Intentieovereenkomst
De intentieovereenkomst gaat vooraf aan het indienen van het ontwikkelplan. Met 
deze overeenkomst maken we onze serieuze interesse duidelijk aan de gemeente 
waarna het initiatief wordt ingetekend op de initiatievenkaart. 

Ontwikkelplan 
Met het ontwikkelplan presenteren we aan de gemeente dat het plan inhoudelijk, 
financieel  en qua  planning  haalbaar  is.  Het ontwikkelplan  wordt  een onderdeel 
van de anterieure overeenkomst. Het ontwikkelplan wordt vanzelfsprekend voor 
u verzorgd.

Anterieure overeenkomst
Dit is de grondexploitatieovereenkomst die afgesloten wordt aan de voorzijde van 
het planologisch en vergunningentraject. De overeenkomst wordt gesloten tussen 
de gemeente Almere en de eindgebruikers van de te bouwen woning (het collec-
tief). Hoofddoel van de overeenkomst is het maken van goede afspraken over de 
ontwikkeling van de locatie. Er staat in wat de initiatiefnemer doet, wat de ge-
meente doet en welke bijdrage de initiatiefnemer betaalt voor de door de gemeen-
te aan te leggen voorzieningen. Grootste verschil met een reguliere overeenkomst 
is dat niet wordt vastgelegd wanneer de gemeente deze voorzieningen aanlegt. Dat 
heeft alles te maken met de unieke, organische manier van gebiedsontwikkeling 
die geldt in Oosterwold.

Documenten 
Om een woning te verwerven in Het Carré moet u zich aansluiten bij een collectief. 
Dit collectief bestaat uit 4 deelnemers die gezamenlijk het traject ingaan. De vol-
gende documenten moeten worden getekend: 

a. Ontwikkelovereenkomst 
b. Aanneemovereenkomst met meerwerkovereenkomst (indien van toepassing) 
c. Anterieure overeenkomst 
Deze 3 documenten zijn essentieel voor het aanvragen van een hypotheekofferte. 
De anterieure overeenkomst is de basis voor de akte van levering voor de grond bij 
het notarieel transport. 

Ontwikkelovereenkomst
In dit document worden de afspraken vastgelegd tussen de ontwikkelaar en de 
eindgebruikers van de woning. De hoofdpunten uit de ontwikkelovereenkomst zijn: 
Vastlegging van de VON-prijs bestaande uit grond, ontwikkelkosten en de aan-
neemsom. Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden door de ontwikke-
laar. Afspraken over de te betalen voorschotbedragen in het ontwikkelproces (€ 
350,- per maand met een maximum van € 3.500,-) Vastlegging van de overige kos-
ten die moeten worden voldaan aan de gemeente voordat het eigendom passeert. 
(2 x 10% van de exploitatiekosten op de grond + legeskosten voor de omgevings-
vergunning).
 
Alle voorschotbedragen worden verrekend met de VON prijs bij het notarieel trans-
port. Ze werken dus niet kostprijsverhogend maar zijn onderdeel van de overeen-
gekomen VON-prijs. Wanneer u lopende het proces uitstapt worden de reeds be-
taalde bedragen niet gerestitueerd. 

Aanneemovereenkomst 
In dit document wordt de bouw van de woning vastgelegd met de aannemer. De 
aannemer bouwt de woning onder Bouwgarant. Bouwgarant betekent zekerheid 
over afbouw en garantie. Daarnaast moet de aanneemovereenkomst voldoen aan 
de Algemene voorwaarden van Woningborg.

7


background image

8


background image

G E B R U I K S O P P E R V L A K

Het Carré 

1 2 2   M²

•   M O D E R N E   V R I J S T A A N D E   V I L L A 

•   B I J Z O N D E R   G R O T E   K A V E L   M E T   5 0 %   S T A D S L A N D B O U W   F U N C T I E

•   G R O T E   L I V I N G   M E T   O P E N   K E U K E N

•   V L O E R V E R W A R M I N G   O P   D E   B E G A N E   G R O N D 

•   D R I E   R U I M E   S L A A P K A M E R S

•   U I T G E B R E I D E   M E E R W E R K L I J S T

K A V E L O P P E R V L A K

1 1 8 8   M²

P R I J S

€   3 8 9 . 5 0 0   V O N

9

O O S T E R W O L D


background image

Het Carré

voorgevel & rechter zijgevel

10


background image

Het Carré

achtergevel & linker zijgevel

11


background image

Het Carré

begane grond

12


background image

Het Carré

eerste verdieping

13


background image

Het Carré

doorsnede

14


background image

15


background image

16

Legenda

R E N V O O I

K L E U R E N S C H E M A

Plafondlichtaansluitpunt
Wandlichtaansluitpunt
Enkele schakelaar
Dubbele schakelaar
Wissel schakelaar
Enkele wandcontactdoos geaard
Dubelle wandcontactdoos geaard
Onbedrade aansluiting telefoon
Onbedrade aansluiting centrale antenne inrichting
Bedrade aansluiting electrisch kooktoestel
Onbedrade aansluiting boiler
Onbedrade aansluiting vaatwasser
Thermostaat
Rookmelder (volgens NEN 2555)
Opstelplaats voor koelkast
Opstelplaats voor wasautomaat
Opstelplaats voor wasdroger
Electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
Beldrukker
Bel
Mechanische ventilatie-unit
Wand afzuigventiel mechanische ventilatie
Plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
Warmtepomp binnen-unit
Warmtepomp buiten-unit (afmeting indicatief)
Verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
Baksteen 100mm schoonwerk, lagenmaat 61mm
Kalkzandsteen 70mm v.z.v. gevelbekleding
Kalkzandsteen 100 / 120 / 214mm vuilwerk
Kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120
Lichte scheidingswand 70mm Gibo GNL standaard blok, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm GHL)
Lichte scheidingswand 70mm Gibo GZL zwaar blok, licht rood
Houtskeletbouw

Gevels    

 

 

Baksteen, gesausd  

Wit

Gevelaccenten 

  Baksteen 

  Zwart

Dak 

 

   Bitumen 

  Zwart

Kozijnen  

 

 

Hardhout  

 

Zwartgrijs RAL 7021

Raamhout   Hardhout 

  Zwartgrijs RAL 7021

Deurhout   Hardhout  Zwartgrijs RAL 7021
Hemelwaterafvoer 

  PVC 

 

  Grijs


background image

17


background image

18

Technische

omschrijving

Bouwwater en bouwstroom

Standaard is de verzorging van een bouwwatertappunt en een bouwstroomkast op de locatie, 

alsmede verbruik en de aanvraag hiervoor bij de nutsbedrijven, opgenomen. De ontwikkelaar zal 

hier zorg voor dragen. 

Verzekering

Het bouwwerk is tijdens de bouwperiode verzekerd tegen brand- en stormschade voor risico van 

de aannemer. De aannemer heeft op de bouw een CAR-polis afgesloten. Eventuele schade aan 

eigendommen van derden zijn voor risico van de aannemer.

Riolering

De buitenriolering wordt standaard uitgevoerd in een gescheiden stelsel en wordt aangelegd tot 

buiten de gevel door de aannemer. In Oosterwold is geen gemeenteriool aanwezig en dient het 

rioolwater op eigen terrein te worden verwerkt. De ontwikkelaar zal hier zorg voor dragen zoals 

overeen gekomen in de ontwikkelovereenkomst.

Fundering en heiwerk

De fundering bestaat uit een gewapende balkenfundering die wordt aangebracht op prefab be-

tonpalen, van voldoende lengte en ter goedkeuring van de gemeente, afdeling bouw- en woning-

toezicht.

Graaf- en aanvulwerkzaamheden

Ontgravingen worden verricht t.b.v. de funderingsbalken en riolering, alles tot de vereiste diepte. 

Na het aanbrengen van de funderingsbalken en de riolering worden de ontgravingen weer aange-

vuld. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. Een bed van 10cm schoonzand wordt aan-

gebracht onder de vloer van de woning ter plaatse van de leidingzone. Een drainageleiding onder 

de woning is standaard in de prijs opgenomen. Het niet bestrate deel van de tuinen wordt binnen 

de eigendomsgrenzen vrij van grof afval en bouwmaterialen opgeleverd. De tuinen worden met 

uitgekomen grond geëgaliseerd.

Begane grond- en verdiepingsvloeren

De begane grondvloeren van de woning en berging worden uitgevoerd als systeemvloer. De sys-

teemvloer bestaat uit een geïsoleerde ribcassettevloer met isolatie van voldoende dikte conform 

de omgevingsvergunning. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen kanaal-

plaatvloer. Tekeningen en berekeningen van deze vloeren worden ter goedkeuring overlegd aan 

de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

Gevelmetselwerk (volgens monster en kleurenschema)

De buitengevels van de woning worden uitgevoerd in metselwerk met witte en zwarte accenten. 

Het metselwerk wordt (deels) geschilderd.

Binnenkozijnen en binnendeuren

De binnenkozijnen zijn opdekdeuren met bovenlichten in metalen kozijnen. De binnendeuren 

worden afgehangen en voorzien van een loop-, kast- of vrij- en bezet slot.

Buitenkozijnen, ramen en deuren

De hardhouten buitenkozijnen worden geproduceerd onder KOMO-SKH garantie. De elementen 

worden standaard voorzien van isolerende beglazing en afgemonteerd met deugdelijk hang- en 

sluitwerk conform eisen politiekeurmerk veilig wonen. In de kozijnen en/of puien is standaard 

geen veiligheidsbeglazing opgenomen uitgezonderd waar het bouwbesluit dit vereist, tegen een 

meerprijs is het mogelijk om veiligheidsbeglazing toe te passen. De benodigde ventilatieroosters 

met koudebrug onderbreking worden gemonteerd tussen het glas in de kozijnen, e.e.a. zoals op 

de tekening staat aangegeven.

Tegelwerk

Vloertegels: 

In de badkamer en de toiletruimte.

 

 

Vloertegels worden in de specie gezet.

Wandtegels:  

In de toiletruimte tegelwerk tot een hoogte van 1500mm+.

 

 

In de badkamer tegelwerk tot het plafond.

 

 

Wandtegels worden aangebracht door middel van lijm.

De voegen zijn ± 3mm breed en ingewassen met een waterwerende voegmassa. 

In de showroom van de aannemer is er keuze uit een ruim standaard tegelassortiment met diverse 

kleuren en afmetingen. 

Tegen een meerprijs met een verrekenprijs is het mogelijk afwijkend tegelwerk te kiezen.

Cementdekvloer

Alle vertrekken op de begane grond en verdiepingen worden voorzien van een cementdekvloer 

met een dikte van ± 70mm. Conform de eisen in het bouwbesluit bedraagt de maximale opstap-

hoogte 20 mm ter plaatse van één woningingang. Deze 20 mm geldt voor de definitieve situatie en 

is inclusief de door de koper aan te brengen vloerafwerking. Voor de vloerafwerking is een extra 

hoogte van ca. 20 mm opgenomen in de detailleringen. Bij het kiezen van de vloerafwerking op de 

begane grond dient er rekening mee te worden gehouden dat deze geschikt is voor de toepassing 

i.c.m. vloerverwarming.

Binnentimmerwerk

Eventuele leidingkokers die in het zicht komen worden omtimmerd met plaatmateriaal op het 

nodige regelwerk met uitzondering van de technische ruimte. Het trapgat wordt rondom afgetim-

merd met multiplex. Er worden in de woning geen vloerplinten aangebracht. De meterkast wordt 

ingericht volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven.

Stukadoorswerk

Alle zichtbare steenachtige wanden worden behangklaar afgewerkt, behoudens de meterkast en 

berging. Plafonds van de woning worden op de begane grond en verdieping alsmede de wanden 

boven het tegelwerk behandeld met spuitwerk in een fijne structuur. 


background image

Sanitair

Het op tekening aangegeven sanitair in kleur wit leveren en plaatsen, inclusief kranen en afvoe-

ren. De toiletruimte op de begane grond wordt uitgevoerd met een wandcloset en een fontein. 

De badkamer wordt uitgevoerd met een wandcloset, wastafel met planchet en spiegel en in de 

douchehoek een mengkraan en douchekop met glijstang. Tegen een meerprijs met een verre-

kenprijs is het mogelijk om afwijkend sanitair te kiezen, e.e.a. is in te zien in de showroom van de 

aannemer. 

Keuken

De woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken. Leidingen worden op de standaard plaat-

sen afgedopt.

Warm- en koudwaterleidingen

Een complete bedrijfsklare warm- en koudwaterinstallatie aan te leggen naar de diverse op teke-

ning aangegeven tappunten, één en ander volgens voorschriften van het waterleidingbedrijf. De

warmwatervoorziening geschiedt vanaf de warmtepomp inclusief boilervat naar de aansluitpun-

ten in de keuken en de badkamer. Warmwaterleidingen worden in mantelpijpen uitgevoerd.

Elektrische installatie (zie tekening)

In de woning wordt een complete elektrische installatie aangebracht volgens de voorschriften 

van het plaatselijk elektriciteitsbedrijf en overeenkomstig NEN 1010. Wandcontactdozen zullen 

op een hoogte van 300mm worden geplaatst, tenzij anders vermeld. Schakelmateriaal wordt uit-

gevoerd in wit kunststof, inbouwmodel met uitzondering van de berging die opbouwmodel zijn. 

Afhankelijk van de definitieve keuze van het meer- en minderwerk worden er mogelijk PV-panelen 

op het dak gemonteerd indien de energieprestatie berekening dit vereist, e.e.a. wordt nader uit-

gewerkt conform de eisen gesteld in de omgevingsvergunning.

Centrale verwarming

De woning wordt voorzien van een cv-installatie. In de woning wordt een warmtepompinstallatie 

(inclusief boilervat) met een binnen- en buitenunit geplaatst welke de warm tapwater bereiding 

en de verwarming van de woning verzorgt d.m.v. vloerverwarming op de begane grond. In de 

badkamer wordt tevens een elektrische radiator geplaatst. De temperatuurregeling geschiedt via 

een kamerthermostaat in de woonkamer. De cv-leidingen worden uitgevoerd in diffuus dichte 

kunststof en zoveel mogelijk in de cementdekvloer gelegd.

Uitgangspunt voor de (kamer)temperaturen bij een buitentemperatuur van –10º Celsius

en bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken is:

- Woonkamer + keuken: 20ºC

- Slaapkamers: 20ºC

- Badkamer: 22ºC

- Interne verkeersruimte: 15ºC

Plaats van de binnenunit. buitenunit en boilervat van de warmtepompinstallatie volgens tekening.

Ventilatie

De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De ruimtes die worden afge-

zogen betreffen de keuken, het toilet, de badkamer en de ruimte met de opstelplaats voor de 

wasmachine. De hoeveelheid af te zuigen lucht volgens bouwbesluit. De toevoer van verse lucht 

geschied door middel van ventilatieroosters opgenomen op het glas in de kozijnen, deze zorgen 

tevens voor de ventilatie van de overige ruimtes. Ventilatieroosters thermisch gescheiden uitvoe-

ren in blank geanodiseerd aluminium. 

Buitenschilderwerk

Houten betimmeringen zijn voor het aanbrengen 2x behandeld. De buitenkozijnen komen 2x be-

handeld uit de fabriek. De met metselwerk in aanraking komende balkkoppen e.d. zijn 2x gemen-

ied. Na het gereedkomen van de woning worden de houten betimmeringen en de buitenzijde van 

kozijnen, ramen en deuren nog 1x behandeld (volgens het kleurenschema).

Binnenschilderwerk

Er is geen binnenschilderwerk en plamuurwerk opgenomen. De binnenzijde van de buitenkozij-

nen is voorzien van een grondlaag. De trappen zijn fabrieksmatig voorzien van een grondlaag.  

Terreininventaris

De erfafscheiding worden op de hoekpunten gemarkeerd of aangegeven met een paaltje.

Straatwerk en tuininrichting

Er is geen straatwerk en tuininrichting opgenomen.

Oplevering

Er moet ten aanzien van de oplevering altijd wat reserve in acht worden genomen, omdat de 

bouw door slechte weersomstandigheden kan worden vertraagd. Tijdens de oplevering zal de 

aannemer samen met u de woning opnemen en er een opleveringsstaat van maken, welke door 

u dient te worden ondertekend. De op deze staat vermelde opmerkingen dienen binnen 1 maand 

door de aannemer te worden uitgevoerd. Nadat de woning is opgeleverd en u aan uw betalings-

verplichting heeft voldaan, zullen de sleutels aan u worden overgedragen.

Beknopt weergegeven wordt de oplevering als volgt uitgevoerd

Enige tijd voor uw woning gereed is krijgt u een uitnodiging voor de voorschouw en de definitieve 

oplevering. Eventuele tijdens de voorschouw geconstateerde gebreken of tekortkomingen zullen 

in principe afgewerkt zijn voor de daadwerkelijke oplevering. 

De oplevering en inspectie vinden als volgt plaats: gezamenlijk met een afgevaardigde van de aan-

nemer inspecteert u, eventueel samen met een door u ingeschakelde deskundige (bijv. Vereniging 

Eigen Huis) uw woning; Eventueel nog uit te voeren werkzaamheden of onvolkomenheden wor-

den genoteerd op een “proces-verbaal van oplevering”, welke door beide partijen wordt onder-

tekend; De hierin genoemde werkzaamheden of onvolkomenheden worden zo spoedig mogelijk 

uitgevoerd c.q. verholpen. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan ontvangt u na 

ondertekening van het proces-verbaal van oplevering de sleutels van uw woning.

19


background image

Individuele wensen

Uiteraard trachten wij bij de ontwikkeling van de woning zoveel mogelijk rekening te houden met 

uw individuele wensen. Dit is ook de reden dat u de mogelijkheid heeft om de woning te laten 

afwerken op uw persoonlijke woonwensen. 

Woningborg Garantie- en Waarborgregeling

Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in? 

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. 

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen 

de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouw-

kundige gebreken na oplevering.

Woningborg: geeft u meer zekerheid

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de 

bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ie-

der bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. 

Ook wordt de concept (koop-/) aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de 

rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

- gaat de bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw 

woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een finan-

ciële schadeloosstelling.

- de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning na oplevering voor de termijnen 

zoals door Woningborg wordt aangegeven. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 

3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders 

gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg 

voor.

- bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model aanne-

mingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het 

modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechts verhouding tussen u als koper en de 

bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwon-

derneming evenwichtig vastgelegd.

- wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming 

ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor 

de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld 

minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden 

in uw aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal 

aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. De lucht/ water warmte pomp valt niet 

onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn uitgesloten van de Woningborg Garan-

tie- en waarborgregeling 2010.

Voorrang Woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg 

gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval 

enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger 

mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woning-

borg, hetgeen ook het geval is ten aanzien van eisen van overheidswege (als Bouwbesluit).

20


background image

21

Aankoopinformatie

Disclaimer: deze brochure is bedoeld als eerste kennismaking met het project, is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, maar is indicatief en nadrukkelijk geen contractstuk. De koper sluit de koopovereenkomst recht-

streeks met de gemeente. Alle in de publicaties opgenomen kavelgroottes zijn derhalve eveneens indicatief. Ook moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en / of nutsbedrijven. Eveneens 

behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, zonder dat één en ander afdoet aan de kwaliteit. De opgenomen perspectieftekeningen geven een “artist-impression” weer. Het kan voorkomen dat er verschillen 

zijn tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de kleuren), derhalve kunnen aan de “artist-impression” geen rechten worden ontleend. De in de brochure op tekening ingeschreven maten en ingetekende situaties en dergelijke zijn circa 

maten. Circa maten hebben geen bewijskracht. De technische tekeningen en omschrijvingen zijn maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De koper kan geen rechten ontlenen aan de in de publicaties genoemde perceeloppervlakte. Eerst na de kadastrale 

inmeting is de daadwerkelijke perceeloppervlakte bekend. Bij verschil ten opzichte van de oppervlakte genoemd in de publicaties zal géén verrekening plaatsvinden. 

De vorming van uw collectief wordt voor u verzorgd door Semeijn Makelaar-
dij. U kunt een optie op een woning in Het Carré nemen door u in te schrij-
ven op www.nieuwbouwinschrijving.nl en een kavel aan te klikken.  Voor al 
uw vragen over Het Carré kunt u contact opnemen met de makelaar: 

Semeijn Makelaardij BV

De Binderij 4
1321 EH Almere
Tel: 06 53917115
info@semeijnmakelaardij.nl
www.semeijnmakelaardij.nl


background image

V E R K O O P   I N F O R M A T I E

Semeijn Makelaardij

De Binderij 4

1321 EH Almere
T 06 539 171 15

info@semeijnmakelaardij.nl

F I N A N C I E R I N G

De Hypotheker Almere

Schoutstraat 6 

1315 KW Almere

T 036 548 9393

johan.drost@hypotheker.nl


Optering is gestart, log in of maak een account om een optie te nemen